Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zaměstnanci vedení a sekretariátu CJV

 

Libor Štěpánek ředitel CJV MU 549 496 816 libor.stepanek@cjv.muni.cz
Hana Reichová zástupkyně ředitele pro kvalitu a lidské zdroje 549 498 727 hana.reichova@cjv.muni.cz
Alena Hradilová zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost a kvalitu výuky 549 495 707 alena.hradilova@cjv.muni.cz
Kateřina Sedláčková zástupkyně ředitele pro vědu a výzkum 549 494 538, 549 496 370 katerina.sedlackova@cjv.muni.cz
Pavla Šimková projektová manažerka CJV 549 495 175 pavla.simkova@cjv.muni.cz
Jaroslava Šulcová vedoucí ekonomického oddělení 549 496 845 jaroslava.sulcova@cjv.muni.cz
Lenka Pešková vedoucí sekretariátu a personalistka 549 496 447 lenka.peskova@cjv.muni.cz
Pavel Šindelář PR manažer CJV 549 494 409 pavel.sindelar@cjv.muni.cz
Marta Rybičková koordinátorka vnitřní podpory 549 497 520 marta.rybickova@cjv.muni.cz
Lucie Bohdalová
koordinátorka komerčních aktivit 549 493 470 lucie.bohdalova@cjv.muni.cz
Veronika Janíková asistentka projektové manažerky 549 49 6066 veronika.janikova@cjv.muni.cz
Věra Kovaříková asistentka sekretariátu 549 494 462 vera.kovarikova@cjv.muni.cz
Iveta Vondráčková ekonomka 549 494 971 iveta.vondrackova@cjv.muni.cz
Marek Blahuš technik 549 493 394 marek.blahus@cjv.muni.cz
David Schüller technik 549 495 356 david.schuller@cjv.muni.cz
Daniel Kurowski technik 549 495 028 daniel.kurowski@cjv.muni.cz
Martin Nováček technik / koordinátor zahraniční agendy 549 497 648 martin.novacek@cjv.muni.cz
více o oddělení IT zde 

Vedoucí fakultních oddělení CJV

Veronika Tománková
oddělení LF 549 493 223 tomankova@med.muni.cz
Martina Šindelářová Skupeňová oddělení FF 549 495 922 skupenova@phil.muni.cz
Filip Hanzelka oddělení FSS 549 498 536 hanzelka@fss.muni.cz
Štěpánka Bilová oddělení PrF 549 493 208 Stepanka.Bilova@law.muni.cz
Kateřina Kováčová
oddělení PřF 549 493 560, 549 494232 kovacova@sci.muni.cz
Eva Trumpešová-Rudolfová oddělení FI 549 491 881 qtrumpes@fi.muni.cz
Gabriela Hublová
oddělení PdF 549 493 579, 549 491 651 hublova@ped.muni.cz
Renata Prucklová oddělení FSpS 549 496 686 prucklova@fsps.muni.cz
Blanka Pojslová oddělení ESF 549 496 651 Blanka.Pojslova@econ.muni.cz

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net