Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zaměstnanci vedení a sekretariátu CJV

 

Libor Štěpánek ředitel CJV MU 549 49 6816 libor.stepanek@cjv.muni.cz
Hana Reichová zástupkyně ředitele pro kvalitu a lidské zdroje 549 49 8727 hana.reichova@cjv.muni.cz
Alena Hradilová zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost a kvalitu výuky 549 49 5707 alena.hradilova@cjv.muni.cz
Kateřina Sedláčková zástupkyně ředitele pro vědu a výzkum 549 49 5321 katerina.sedlackova@cjv.muni.cz
Hana Kuzdasová projektová manažerka 549 49 7225 hana.kuzdasova@cjv.muni.cz
Eva Slezáková vedoucí ekonomického oddělení 549 49 5669 eva.slezakova@cjv.muni.cz
Lenka Pešková vedoucí sekretariátu a personalistka 549 49 6447 lenka.peskova@cjv.muni.cz
Marta Rybičková koordinátorka vnitřní podpory 549 49 7520 marta.rybickova@cjv.muni.cz
Bára Sobotková koordinátorka vnějších vztahů 549 49 3470 bara.sobotkova@cjv.muni.cz
Barbora Novotná administrativní pracovnice 549 49 3443 barbora.novotna@cjv.muni.cz
Veronika Sellnerová administrativní pracovnice 549 49 6851 veronika.sellnerova@cjv.muni.cz
Věra Kovaříková asistentka sekretariátu 549 49 4462 vera.kovarikova@cjv.muni.cz
Iveta Vondráčková ekonomka 549 49 4971 iveta.vondrackova@cjv.muni.cz
Martin Nováček technik 549 49 7648 martin.novacek@cjv.muni.cz
David Schüller technik 549 49 5356 david.schuller@cjv.muni.cz
více o oddělení IT zde 

 
 
 
Vedoucí fakultních oddělení CJV

Veronika Dvořáčková oddělení LF 549 49 3223 veronika.dvorackova@med.muni.cz
Martina Šindelářová Skupeňová oddělení FF 549 49 5922 skupenova@phil.muni.cz
Petra Trávníková oddělení FSS 549 49 6165 travniko@fss.muni.cz
Štěpánka Bilová oddělení PrF 549 49 3208 stepanka.bilova@law.muni.cz
Kateřina Kováčová oddělení PřF 549 49 3560, 549 49 4232 kovacova@sci.muni.cz
Eva Trumpešová-Rudolfová oddělení FI 549 49 1881 qtrumpes@fi.muni.cz
Gabriela Hublová oddělení PdF 549 49 1651,
549 49 3579
hublova@ped.muni.cz
Renata Prucklová oddělení FSpS 549 49 6686 prucklova@fsps.muni.cz
Blanka Pojslová oddělení ESF 549 49 6651 pojslova@econ.muni.cz

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net