Centrum
jazykového vzdělávání MU

Obchodní ruština: podívejte se na novou interaktivní online učebnici

Vyšla nová interaktivní online učebnice Obchodní ruština (Русский язык для делового общения), kterou vytvořila Monika Ševečková (CJV MU) společně s dalšími zkušenými lektorkami a studentkami, které využily příležitosti stát se asistentkami ve výuce ruského jazyka (více o výukových asistentech ZDE). Knihu zatím najdete ve studijních materiálech předmětu Obchodní ruština on-line (CJV_R_Econ).

 Autorky Monika Ševečková, Anastasia Sokolova, Julia Baranova a Aliaksandra Dziadzinkina vytvořily učebnici, jež cílí jak na stávající, tak na přijíždějící studenty MU. Během příprav zohledňovaly aktuální potřeby studentů (vycházely z dotazníkového šetření) s důrazem na pečlivý sběr materiálů a metodicky propracovaná cvičení pro rozvoj kompetencí čtení, psaní, poslechu a mluvení s jednoznačným cílem posilovat jazykovou vybavenost pro budoucí uplatnění studentů. Materiály reflektují aktuální trendy ve vzdělávání, studenti mohou s učebnicí pracovat samostatně nebo využít možnosti pracovat s učebnicí na seminářích pod vedením lektora. Interaktivní cvičení byla volena a kombinována tak, aby reflektovala učební styly a strategie učení.

Projekt byl podpořen z Fondu rozvoje MU a představení knihy proběhlo v Ruském centru na PdF MU v Brně.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net