Centrum
jazykového vzdělávání MU

Projekt MUNI 4.0 (CJV) KA 6 Kompetence lidských zdrojů

Nejbližší akce

MUNI 4.0 Academic Skills Summer School (9.-13.7.2018) – do kurzu je možno se hlásit již pouze jako náhradník

MUNI 4.0 English Language Focus Summer School (16.-20.7.2018) – do kurzu je možno se hlásit již pouze jako náhradník

 

Akce uskutečněné v roce 2017 a 2018

How to Start Your Course in English Efectively  (15.-16. 9. 2017)

Pre-Semester Warm-Up for Teaching in English (22. 9. 2017)

English for Academics (from 26. 9. 2017, every Tuesday, 17-19)

English for Academics II (from 16.1.2018, every Tuesday, 17:00-18:30)

How to Start Your Course in English Effectively (16.-17.2.2018)

English for Academics (21.2.-23.5.2018, every Wednesday, 17:00-18:30)

Communication with Students (6.-7.4.2018)

Feedback and Evaluation (4.-5.5.2018)

 

Všechny kurzy v rámci projektu MUNI 4.0 jsou pro akademiky zdarma.

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) Masarykovy univerzity nabízí akademickým pracovníkům v oblasti pedagogicko-jazykových dovedností následující formy podpory: MUNI 4.0.nabídka aktivit

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net