Centrum
jazykového vzdělávání MU

Projekt MUNI 4.0 (CJV) KA 6 Kompetence lidských zdrojů

Centrum jazykového vzdělávání  Masarykovy univerzity (CJV) nabízí akademickým pracovníkům v oblasti pedagogicko-jazykových dovedností následující formy podpory:

Nejbližší akce

Registrační formulář 

Kompletní nabídka aktivit v akademickém roce 2019/2020

Anotace pravidelných aktivit: 

English for Academics (semestral courses)

How to start your Term in English Effectively 

Communication with Students 

Feedback and Evaluation 

MUNI 4.0 English Language Focus Summer School 

MUNI 4.0 Academic Skills in English Summer School 

 

Všechny kurzy v rámci projektu MUNI 4.0 jsou pro akademiky zdarma.

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net