Centrum
jazykového vzdělávání MU

Projekt MUNI 4.0 (CJV) KA 6 Kompetence lidských zdrojů

Nejbližší akce:

How to Start Your Course in English Efectively  (15.-16. 9. 2017)

Pre-Semester Warm-Up for Teaching in English (22. 9. 2017) – NOVÉ

English for Academics (from 26. 9. 2017, every Tuesday, 17-19)

 

 

 Plán aktivit MUNI 4.0

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) Masarykovy univerzity nabízí akademickým pracovníkům v oblasti pedagogicko-jazykových dovedností následující formy podpory: MUNI 4.0.nabídka aktivit

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net