Centrum
jazykového vzdělávání MU

Rozvrh studoven

Od semestru jaro 2016 je platný rozvrh studoven CJV na Komenského nám. udržován v prostředí IS MU. V přehledné podobě zobrazujeme aktuální týden také níže (z nadpisů nad tabulkami vedou odkazy do IS MU):

Jazyková studovna (Komenského nám. 2, učebna 213)

Seminární místnost (Komenského nám. 2, učebna 219)

Učebna č. 407 (Komenského nám. 2, učebna 407)

Učebna č. 408 (Komenského nám. 2, učebna 408)

Jak se dostat do učeben č. 213 a č. 219 na Komenského nám. 2:

Za pohyb účastníků výuky (resp. semináře) ve studovnách CJV MU a bezpečnost prostor odpovídá vyučující (resp. pořadatel).

Dotazy týkající se studoven CJV MU na Komenského nám. 2 směřujte na adresu technici@cjv.muni.cz.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net