Centrum
jazykového vzdělávání MU

Soutěž o nejlepší studentskou úvahu #followmasaryk

Když před sto lety přednášel T.G. Masaryk na světových fórech o údělu a budoucnosti českého národa, hovoříval o národu, který má být „uvědomělý, kulturní, svéprávný, samostatný duchovně i politicky“, o národu, který se má zapojit do mezinárodního provázání hospodářského, technického, kulturního i politického, a o národu, který se musí „spojovat s jinými národy malými, většími a velkými“ a který musí „dbát  o růst autority mezinárodní, nadnárodní  a nadstátní…“.*

Po sto letech je Česká republika součástí velkého celku Evropské unie a je třeba se ptát, s jakou vehemencí se zapojuje do aktivit, o nichž hovořil první prezident Československa, jak občané České republiky usilují o větší provázání s nadnárodními a nadstátními celky a ve kterých oblastech.

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma: Přínos České republiky Evropské unii.

Téma:

Jaký je přínos České republiky Evropské unii?

aneb,

Co dělají čeští občané, české instituce a Česká republika pro to,

aby nám všem bylo v Evropské unii lépe?

Slohový útvar: úvaha

Jazyk: Vzhledem k úsilí Evropské unie o dosahování společných cílů při současném zachování rozmanitosti, což se odráží mimo jiné v rozsáhlé podpoře výuky jazyků pro posílení vzájemného porozumění, je tato soutěž vícejazyčná. Úvaha může být odevzdána v hlavních jazycích vyučovaných na CJV MU, tj. čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, arabština (i latina).

Soutěž probíhá v období od 17. 11. 2017 do 15. 2. 2018. SOUTĚŽ PRODLOUŽENA DO 15.4.2018

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou účastnit studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, respektive studenti středních škol starší 17 let.

Způsob účasti v soutěži:

  • Texty o maximálním rozsahu 800 slov posílejte na emailovou adresu: cjv@rect.muni.cz
  • Do předmětu e-mailové zprávy uveďte: Soutěž: Přínos ČR pro EU.
  • Na první stranu eseje uveďte jméno autora/autorky, název a kontaktní adresu školy, kterou navštěvujete, a údaj o věku.
  • Soutěžní texty pošlete nejpozději 15. 2. 2018. SOUTĚŽ PRODLOUŽENA DO 15.4.2018

Hodnocení: Úvahy posoudí mezinárodní porota složená z akademiků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a zahraničních univerzit.

Ceny pro výherce:

  1. cena: čtyřtýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 v hodnotě 15 600 Kč.
  2. cena: dvoutýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 dle vlastního výběru v hodnotě 7 800 Kč.
  3. cena: jednotýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 dle vlastního výběru v hodnotě 3 900 Kč.
  4. cena: finanční odměna 2000 Kč.
  5. cena: publikace (Akademická angličtina)

Vyhodnocení soutěže:  Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději 30. 4. 2018. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo s příspěvky volně nakládat, např. za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách a sociálních sítích. Ceny budou slavnostně předány u příležitosti Dne Centra jazykového vzdělávání MU, který se bude konat v červnu 2018 v Univerzitním kině Scala v Brně.

Pořadatel: Pořadatelem soutěže je Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity se sídlem Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, (dále společně jen jako „Pořadatel“).

Telefon: +420 549 49 6447

Web: http://www.cjv.muni.cz/

Facebook: @CJVMU

Twitter: @CJVMU

* Zdroj: T.G. Masaryk (1947): Problém malého národa, Čin, Praha, 4. vydání, str. 46-47.

Kompletní znění pravidel soutěže: CJV MU Soutěž

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net