Centrum
jazykového vzdělávání MU

Společný evropský referenční rámec (SERR)

Společný evropský referenční rámec (SERR) je dokument vypracovaný Radou Evropy. Je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu. Cílem práce bylo poskytnout transparentní, koherentní a komplexní základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, jazykových zkoušek, jazykových učebnic apod. v zemích po celé Evropské unii.

Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), do českého jazyka byl dokument přeložen pod názvem Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (SERR).
 

Přehled jazykových úrovní

Úroveň A1

Úroveň A2

Úroveň B1

Úroveň B2

Úroveň C1

Úroveň C2

 

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net