Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2017

Týden CJV 2017 pořádá Centrum jazykového vzdělávání pro učitele jazyků nejen z pořádajícího pracoviště. Je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy pro učitele jazyků, praktické představení aktivit jednotlivých oddělení CJV MU. Součástí Týdne bude také členská schůze profesní organizace učitelů cizích jazyků na vysokých školách CASAJC, které sdružuje v současné době kolem 30 jazykových center v České republice.

Rámcový program Týdne CJV 2017 ke stažení  (*.pdf)

Registrace uzavřena.

Podrobný program Týdne CJV 2017 ke stažení (*.pdf)

Anotace workshopů a představení kurzů ke stažení (*.pdf)

Místnosti 200, 206, 257, 213 (jazyková studovna CJV), 219 (seminární místnost CJV) se nacházejí ve 2. NP v budově Komenského nám. 2. Místnost S117 se nachází v suterénu budovy Komenského nám. 2 (přes dvůr a doleva dolů).

Poslední aktualizace: 19. 1. 2017, 19:00

9:30-11:00 11:30-13:00 14:00-15:30 Společenský program
Pondělí
23. 1.
Společné setkání zaměstnanců CJV (200) Zahraniční výjezdy Turecko, Litva a Rusko (206) Zahraniční výjezdy Německo, Francie a Slovensko (219)
Zahraniční výjezdy  Španělsko  (S117) Zahraniční výjezdy Německo a Španělsko (206)
Zahraniční výjezdy Litva a Rakousko (257) Zahraniční výjezdy Velká Británie, Finsko, Slovensko a Belgie (257)
Schůzka neakademických pracovníků (213) Zahraniční výjezdy neakademických pracovníků (213)
Schůzka skupiny vedoucích (219)
Úterý 24. 1. Workshop Příprava projektů (257) Konference Itálie, Švýcarsko, Irsko a Maďarsko (213) Workshopy Aktivity ve výuce a Obraz učitele ve filmu, vytváření stereotypů a sebereflexe (206, kapacita naplněna) Badminton – přátelské utkání učitelů s badmintonovými míčky a raketami (akce zrušena)
Workshop Barevná čeština (213) Konference Slovensko, Polsko a Česko (257) Přednáška Čeština jako cizí jazyk v praxi (přednáška zrušena)
Workshop Creative Writing Techniques in Academic Writing (206, kapacita naplněna) Workshop AWO – Academic Writing Online: A MOOC for Students in Central Eastern Europe (206) Představení kurzů LF a FI: Mediální gramotnost ve výuce cizích jazyků, Psaní magisterské práce v angličtině (257)
Středa 25. 1. Konference a semináře Česko, Nizozemí a Německo (257) Členská schůze CASAJC (206) Workshop Výsledky psycholingvistických výzkumů a jejich využití ve výuce cizích jazyků (206) Společná návštěva představení baletu Labutí jezero. Janáčkovo divadlo, 19:00
Konference Česko, Rakousko, Itálie a Belgie (206) Setkání se zahraničními studenty-asistenty (257)
Představení kurzů PřF a PrF: Víceoborová spolupráce při řešení globálního problému a Terminologie v univerzitním prostředí  (213)
Čtvrtek 26. 1. Workshop Vidět znamená rozumět (206, kapacita naplněna) Představení kurzů PdF a PrF: Němčina pro studijní pobyty v zahraniční a Němčina pro právníky (206) Workshop Aspekty motivace studentů při výuce ESP (S117)
Představení kurzů ESF: Prezentační dovednosti pro cizince (213, 45 minut) Workshop Kurzy interkulturní komunikace a videokonference ve výuce (213, kapacita naplněna) Představení kurzů FF a FSS: Nové volitelné na FF a Flexibilním sylabem ke CLILu aneb kterak se španělština a francouzština vydaly studentům FSS v ústrety (257)
Schůzka VaV: další směřování VaV na CJV (257) Představení kurzů ESF: Vybrané aktivity ve výuce obchodního jazyka na ESF s video záznamy daných aktivit (213)
Pátek 27. 1. Zahraniční výjezdy Belgie, Polsko a Itálie (S117) Přednáška Languages for Specific Purposes in the United Kingdom, and the case of medical language teaching in Manchester  (206) Workshop Teaching practice in LSP and beyond (206)
Zahraniční výjezdy Německo, Nizozemí a Velká Británie (206)
Schůze vedoucích (213) Schůze vedoucích (213)

 

Kontaktní osoba: Marta Rybičková, marta.rybickova@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net