Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2018

Týden CJV 2018 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU a pozvanými hosty. Součástí Týdne bude také členská schůze profesní organizace učitelů cizích jazyků na vysokých školách CASAJC, které sdružuje v současné době kolem 30 jazykových center v České republice.

Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2017

Rámcový program Týdne CJV 2018

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Naplněné workshopy

Dodatečné přihlašování, změny v přihlašování – jak na to.

Kontaktní osoba: marta.rybickova@cjv.muni.cz

 

Podrobný program:

Pondělí 22. 1. 2018

9:15-9:45 Úvodní setkání  CJV MU – určeno pro zaměstnance CJV MU
9:45-10:45 Osvojování slovní zásoby z psycholingvistického hlediska
9:45-10:45 Alternativní formy hodnocení studentů
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Drama in ELT
11:15-12:45 Task-based Testing kapacita naplněna
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-15:30 Konference doma i ve světě I
14:00-15:30 Zahraniční zkušenosti I
16:00-17:00 Kurz sebeobrany

 

Úterý 23. 1. 2018

9:15-10:00 Jazykový tandem na LF MU
9:15-10:00 Showcase of Electives in Modern Foreign Languages: Variety of Approaches for Successful Learning   kapacita naplněna
9:15-10:45 Setkání neakademiků CJV MU
10:00-10:45 Sneaky English lesson for computer scientists
10:00-10:45 Výuka Latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:15 Filmy a písničky v ESP výuce
11:15-12:15 Jak moc učíte metodou CLIL? kapacita naplněna
11:15-12:45 Pecha Kucha
12:15-12:45 Zahraniční zkušenosti – posterová sekce
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-14:45  Co je nového v Angličtině autonomně
14:00-14:45 Krátké kreativní aktivity ve výuce  kapacita naplněna
14:00-14:45 Terminologie v univerzitním prostředí
14:45-15:30 Schůzky SIGů – bude upřesněno

 

Středa 24. 1. 2018

9:15-10:45 Reflektivní deník učitele: Jak reflektivní praxe pomáhá lépe učit
9:15-10:15 Setkání  VaV – určeno pro skupinu VaV
9:15-10:45 Kooperativní třída – ukázková hodina
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Konference doma i ve světě II
11:15-12:45 Zahraniční zkušenosti II
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-15:00 Profesní komunikace v právu (i jinde)
14:00-15:00 Public Speaking Support Group kapacita naplněna

 

Čtvrtek 25. 1. 2018

9:15-10:45 Bafa Bafa: a cross-cultural role-playing simulation kapacita naplněna
9:15-10:45 Do you need any help? Hablo inglés y español.
9:15-10:45 Zahraniční lektor Josh Round (St Giles International London) – téma Teaching
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Členská schůze CASAJC a následná diskuse – určeno pro všechny členy CASAJC z jednotlivých členských pracovišť
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-14:45 Hodnocení kvality na CJV
14:00-14:45 Course Design at the Faculty of Science
14:00-15:30 Autonomy Open
15:00-16:30 Do you need any help? Hablo inglés y español.
15:00-16:30 Zahraniční lektor Josh Round (St Giles International London)  téma Management

 

Pátek 26. 1. 2018

9:15-10:45 Panelová diskuse CJV MU – určeno pro zaměstnance CJV MU
10:45-11:15 Přestávka
11:15 Schůze vedoucích CJV MU

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net