Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2018

Týden CJV 2018 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU a pozvanými hosty. Vybrané prezentace a workshopy spadají do projektu MUNI 4.0,  klíčové aktivity 6: Kompetence lidských zdrojů – Jazykové vzdělávání financovaného z OPVVV. Součástí Týdne bude také členská schůze profesní organizace učitelů cizích jazyků na vysokých školách CASAJC, které sdružuje v současné době kolem 30 jazykových center v České republice.

Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2018

Rámcový program Týdne CJV 2018

Doporučujeme:

Přednášky Adolfa Sancheze Cuadrada (čtvrtek 9.15-10:30,  15:00-16:30 – stejné téma)

Dopolední přednáška Joshe Rounda (čtvrtek 9:15-10.45),  odpolední přednáška (čtvrtek 15:00-16:30)

 

Registrační formulář uzavřen, v případě zájmu pište na adresu kontaktní osoby.

 

Kontaktní osoba:  marta.rybickova@cjv.muni.cz

Naplněné workshopy

Dodatečné přihlašování, změny v přihlašování – jak na to.

 

Podrobný program:

Pondělí 22. 1. 2018

9:15-9:45 Úvodní setkání  CJV MU – určeno pro zaměstnance CJV MU učebna č. 257
9:45-10:45 Osvojování slovní zásoby z psycholingvistického hlediska učebna č. 257
9:45-10:45 Alternativní formy hodnocení studentů učebna č. 206 uvolnilo se několik míst, pište kontaktní osobě
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Drama in ELT učebna č. 213 – Jazyková studovna
11:15-12:45 Task-based Testing učebna č. 206 kapacita naplněna
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-15:30 Konference doma i ve světě I učebna č. 206
14:00-15:30 Zahraniční zkušenosti I učebna č. 257
16:00-17:30 Kurz sebeobrany tělocvična Pod hradem

 

Úterý 23. 1. 2018

9:15-10:00 Jazykový tandem na LF MU učebna č. 257
9:15-10:00 Showcase of Electives in Modern Foreign Languages: Variety of Approaches for Successful Learning   učebna č. 206 uvolnilo se několik míst, pište kontaktní osobě
9:15-10:45 Setkání neakademiků CJV MU učebna č. 213 – Jazyková studovna
10:00-10:45 Sneaky English lesson for computer scientists učebna č. 206
10:00-10:45 Výuka Latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii učebna č. 257
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:15 Filmy a písničky v ESP výuce učebna č. 213 – Jazyková studovna
11:15-12:15 Jak moc učíte metodou CLIL? učebna č. 206 kapacita naplněna
11:15-12:45 Pecha Kucha učebna č. 257
12:15-12:45 Zahraniční zkušenosti – posterová sekce učebna č. 206
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-14:45  Co je nového v Angličtině autonomně učebna č. 257
14:00-14:45 Krátké kreativní aktivity ve výuce učebna č. 213 – Jazyková studovna  kapacita naplněna
14:00-14:45 Terminologie v univerzitním prostředí učebna č. 257
14:45-15:30 Schůzky SIGů učebna č. 206, 213, 219 (bude upřesněno)

 

Středa 24. 1. 2018

9:15-10:45 Reflektivní deník učitele: Jak reflektivní praxe pomáhá lépe učit učebna č.  206
9:15-10:15 Setkání  VaV – určeno pro skupinu VaV učebna č. 213 – Jazyková studovna
9:15-10:45 Kooperativní třída – ukázková hodina učebna č. 257 kapacita naplněna
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Konference doma i ve světě II učebna č. 206
11:15-12:45 Zahraniční zkušenosti II učebna č. 257
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-15:00 Profesní komunikace v právu (i jinde) učebna č. 206
14:00-15:00 Public Speaking Support Group učebna č. 257 uvolnilo se několik míst, pište kontaktní osobě

 

Čtvrtek 25. 1. 2018

9:15-10:45 Bafa Bafa: a cross-cultural role-playing simulation učebna č. 206 kapacita naplněna
9:15-10:45 Do you need any help? Hablo inglés y español. učebna č. 213 – Jazyková studovna workshop v angličtině, vhodné pro ty, kteří pracují ve výuce s překlady
9:15-10:45 What CPD for teachers works best? učebna č. 257 worskhop v angličtině pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet (jak na to)
10:45-11:15 Přestávka
11:15-12:45 Členská schůze CASAJC a následná diskuse – určeno pro všechny členy CASAJC z jednotlivých členských pracovišť učebna č. 206
12:45-14:00 Přestávka na oběd
14:00-14:45 Hodnocení kvality na CJV učebna č. 257
14:00-14:45 Course Design at the Faculty of Science učebna č. 213 – Jazyková studovna
14:00-15:30 Autonomy Open učebna č. 206
15:00-16:30 Do you need any help? Hablo inglés y español. učebna č. 213 – Jazyková studovna workshop v angličtině, vhodné pro ty, kteří pracují ve výuce s překlady
15:00-16:30 Revitalizing coasting teachers učebna č. 257 workshop pro ty, kteří potřebují podpořit své zaměstnance v rozvoji

 

Pátek 26. 1. 2018

9:15-10:45 Panelová diskuse CJV MU – určeno pro zaměstnance CJV MU učebna č. 257
10:45-11:15 Přestávka
11:15 Schůze vedoucích CJV MU učebna č. 213 – Jazyková studovna

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net