Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Cold War: A Crash Course in Spy Skills

Cold War: A Crash Course in Spy Skills

Studená válka aneb špionem tady a teď

 
Monika Ševečková, Anjuli Pandavar, Abigail Mokrá, Kateřina Svídová
Language Centre Department: Faculty of Arts
 

The aim of the workshop is to get the participants familiar with some aspects of Russian, British and American culture in order to allow them to blend in with these cultures more easily and to eliminate embarrassing situations. Participants of the workshop can look forward to creating posters, role playing and practicing regional accents.

Workshop si klade za cíl seznámit posluchače s kulturními reáliemi Ruska, Spojených států amerických a Velké Británie, které jsou nutné pro úspěšné splynutí s ruským/americkým/britským prostředím a eliminaci trapných situací. Účastníci workshopu se můžou těšit např. role plays, vytváření plakátů či procvičování regionálních přízvuků.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 20

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net