Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Get students talking

Get students talking

Jak rozmluvit studenty

 
Team at the Faculty of Education
Language Centre Department: Faculty of Education
 

Many language teachers have experienced a quiet class with students not actively involving in speaking activities for a number of reasons, including shyness, introvertedness, language barriers, a fear of making mistakes and a lack of interest in the topic. This workshop aims to share strategies and activities that both presenters and participants find effective in breaking the barriers.

Řada vyučujících cizích jazyků zažila ve své třídě ticho, kdy se studenti nezapojují do aktivit rozvíjejících mluvení. Tato pasivita může mít různé důvody, např. plachost či introvertní povahu, jazykovou bariéru, strach z chyb nebo nedostatek zájmu o téma. Cílem workshopu je sdílet strategie a mini aktivity, které prezentující, ale i samotní účastníci považují za efektivní pro prolomení bariér.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 20

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net