Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Jak vycestovat na mobilitu CZS – Instruktážní workshop

Jak vycestovat na mobilitu CZS – Instruktážní workshop

How to travel to mobility CZS – workshop

 
Mgr. Hana Kuzdasová
Vedení a sekretariát CJV
 

Instruktážní workshop co dělat před, v průběhu a po ukončení zahraniční mobility (výukovým pobytem i školením). Seznam partnerských univerzit Erasmus+, vyplnění aplikace v ISOIS, zodpovězení dotazů.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: Neomezeně / Unlimited

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net