Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie

Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie

Corpus-Based Approach to Teaching Medical Terminology

 
Kateřina Pořízková, Jan Slíva, Libor Švanda
Language Centre Department: Faculty of Medicine
 

This seminar provides an insight into the problematics of using corpus linguistic tools for teaching medical terminology. We will present the corpus of authentic clinical diagnoses in Sketch Engine, while the attendants will be given a unique opportunity to get acquainted with the background of collaboration between a linguist and a computational specialist. Specific linguistic problems will be demonstrated with the focus on the potential ambiguity of an intuitive language approach and the significance of reflecting authentic data.

Seminář účastníky zasvětí do problematiky využití korpusových nástrojů pro výuku lékařské terminologie. Ve Sketch Engine bude představena aktuální podoba korpusu klinických diagnóz a účastníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do pozadí spolupráce lingvisty a počítačového specialisty. Kromě specifických problémů, se kterými se musí vypořádat, bude demonstrováno, jakým způsobem může být intuitivní přístup k jazyku zavádějící v porovnání s autentickými daty.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 20

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net