Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Latina mrtvá či živá?

Latina mrtvá či živá?

Latin Dead or Alive?

 
Renata Prucklová
Language Centre Department: Faculty of Sports Studies
 

Tématem workshopu bude odhalit vliv latiny a latinské slovní zásoby na současnou češtinu i angličtinu a využít těchto poznatků ve vyučovacím procesu.

The workshop is focued on disclosing Latin elements in contemporary Czech and English, and implementing the findings in the teaching process.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 20

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net