Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Moving to Experiential Learning

Moving to Experiential Learning

Na cestě ke zkušenostní výuce

 
Belinda Allan
Language Centre Department: Faculty of Education
 

Experiential learning, or having students learn through experience, sounds terrific. However, redesigning an existing course seems daunting. Could we use the existing materials? Where should we begin? This workshop aims to demonstrate a fully operational experiential learning classroom along with activity ideas and steps to transform a traditional language course into a learning experience for students.

Zkušenostní výuka, nebo také výuka založená na zkušenostech, zní fantasticky. Na druhou stranu přepracování stávajícího kurzu je nelehký úkol. Můžeme použít již vytvořené materiály? Kde nejlépe začít? Cílem tohoto semináře je představit třídu, která plně funguje na základě zkušenostní výuky, spolu s aktivitami a kroky, které vedou k proměně tradičního jazykového kurzu na výuku založenou na zkušenostech studentů.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 30

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net