Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Feedback provision: A bit of Theory and Plenty of Practice

Feedback provision: A bit of Theory and Plenty of Practice

Poskytování zpětné vazby: Trocha teorie a spousta praxe

 
Blanka Pojslová, Jiřina Hrbáčková, Eva Lukáčová, Markéta Kovaříková
Language Centre Department: Faculty of Economics and Administration
 

Feedback provision is an integral and at the same time natural part of teaching languages. The workshop starts with presenting concept of the feedback within the theories of language acquisition, mainly Sociocultural theory, so that its participants then could confront the theory with practice of the feedback provision. The workshop will also offer its participants various forms and modes of feedback provision.

Poskytování zpětné vazby je nedílnou a zároveň přirozenou součástí výuky cizích jazyků. Workshop se nejprve pokusí teoreticky ukotvit koncept zpětné vazby v teoriích osvojování cizích jazyků, především sociokulturní teorie, aby účastníci mohli následně teoretická východiska reflektovat na konkrétních příkladech poskytování zpětné vazby k mluvenému a psanému projevu. Součástí workshopu budou také praktické ukázky různých forem a možností poskytování zpětné vazby.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 15

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net