Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Practical tips to enliven your lesson

Practical tips to enliven your lesson

Praktické tipy k oživení výuky

 
Eva Punčochářová, Jiřina Hrbáčková
Language Centre Department: Faculty of Economics and Administration
 

There are never enough activities in teaching language for specific purposes that would make the lessons lively and varied. We would like to share several tips that are easy to prepare and apply in the academic context. We will present activities easily adaptable to students’ needs, covering areas of speaking, writing, discussions and presentations. You will also learn to use a simple tool allowing students to provide instant feedback to teachers.

Zajímavých tipů na zpestření výuky odborného jazyka není nikdy dost. Proto se s vámi rády podělíme o několik efektivních aktivit, nenáročných na přípravu a jednoduše aplikovatelných v akademickém prostředí. Představíme aktivity, které lze dobře adaptovat na potřeby studentů různých úrovní, pokrývající oblast mluvení, psaní, diskusí a prezentací. Dále ukážeme nástroj, který umožňuje studentům poskytnout učiteli okamžitou zpětnou vazbu.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 30

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net