Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – SIG Café

Your space to network! This slot is reserved for any group of staff with shared interests to meet, get to know each other, share ideas or prepare projects. In case you would like to meet other writers, videoconference users, soft skills geeks, German teachers… sign up and enjoy the space. A room is provided but feel free to meet anywhere you like.

Prostor pro setkávání! Čas je vyhrazen pro setkání, poznání, sdílení či přípravu projektů zájmových skupin napříč CJV. Pokud se chcete setkat s jinými psavci, uživateli videokonferencí, vyznavači měkkých dovedností, učiteli němčiny… zapište se a využijte prostor. Místnost je poskytnuta, ale nemusí být využita. Sejděte se, kde se vám zlíbí.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net