Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Project-oriented Soft Skills

Simulations in project-oriented soft skills practice

Soft skills projektově

 
Eva Čoupková, Daniela Dlabolová, Agnieszka Suchomelová-Polomska
Language Centre Department: Faculty of Science
 

The workshop will introduce the experience with project-oriented approach to teaching selected soft skills in master’s courses at the Faculty of Science, MU. It will focus both on the position of soft skills in the courses‘ syllabi and practical activities which lead to job interview simulations.

Workshop představí zkušenosti s projektově orientovanou výukou vybraných ‚soft skills‘ v magisterských kurzech na Přírodovědecké fakultě MU. Zaměří se jak na pozici tématu měkkých dovedností v sylabech kurzů, tak na praktické aktivity, které vedou k simulovaným pohovorům s uchazeči o zaměstnání.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: Neomezeně / Unlimited

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net