Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Student jako spolutvůrce výukového obsahu

Student jako spolutvůrce výukového obsahu

Students as co-creators of classroom activities

 
Tým oddělení CJV na PrF
Language Centre Department: Faculty of Law
 

Oddělení na PrF představí osvědčené aktivity z výuky angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a latiny, ve kterých aktivní roli přebírají studenti, když sami naplní základní strukturu poskytnutou učitelem vlastním obsahem. Tento přístup je kreativní, rozvíjí autonomii studentů a buduje atmosféru vzájemné důvěry. Motivuje studenty a intenzivně je zapojuje do výuky.

Selected tried-and-tested activities designed by teachers of English, German, French, Spanish and Latin for Lawyers will be presented. The common denominator is the active part the students take when they fill in a framework provided by the teacher by bringing their own content. This creative approach teaches students to be autonomous and helps building an atmosphere of mutual trust. It motivates students and makes them directly involved in their own learning.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: Neomezeně / Unlimited

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net