Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Language Attrition

Language Attrition

Ztrácení jazyka

 
Linda Doleží
Language Centre Department: Faculty of Medicine
 

I usually focus on language acquisition during the LC Week. This year, nevertheless, I would like to pay attention to the opposite process and that is language attrition. Again from the psycholinguistic perspective and closely connected to teaching. We will discuss factors influencing language attrition and suggest how attrition or forgetting can be prevented. Results of neurolinguistic studies will be presented.

Obvykle se na Týdnu CJV věnuji tématu osvojování jazyka, letos bych se ráda věnovala tématu protichůdnému, tedy ztrácení jazyka (language attrition). Opět z hlediska psycholingvistiky a v úzké návaznosti na výukovou praxi. Pojmenujeme si faktory, které ovlivňují ztrácení jazyka, a naznačíme si, jak ztrátě či zapomenutí předejít. Zmíněny budou rovněž výsledky neurolingvistických studií, jež zkoumají přítomnost zapomenutých jazyků v mozku.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: Neomezeně / Unlimited

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net