Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019

21.–25. ledna 2019

Týden CJV 2019 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU a pozvanými hosty. Vybrané prezentace a workshopy spadají do projektu MUNI 4.0, klíčové aktivity 6: Kompetence lidských zdrojů – Jazykové vzdělávání financovaného z OP VVV. Součástí Týdne CJV bude také členská schůze profesní organizace učitelů cizích jazyků na vysokých školách CASAJC, ktará sdružuje v současné době kolem 30 jazykových center v České republice.

Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2019

<!–

Doporučujeme

  • doporučení 01

–>

 

Registrační formulář: zde

Kontaktní osoba: Barbora Novotná, barbora.novotna@cjv.muni.cz

 

Rámcový program (pdf): zde

 

Podrobný program

Pondělí 21. ledna 2019

9.00–9.45 Úvodní setkání / Opening ceremony učebna č. 257
9.45–10.30 Student jako spolutvůrce výukového obsahu učebna č. 257
Practical tips to enliven your lesson učebna č. 206
10.30–11.00 přestávka
11.00–12.00 Reflection as a Learning Tool učebna č. 257
Latina mrtvá či živá? učebna č. 206
12.00–13.30 přestávka na oběd
13.30–15.00 Jak vycestovat na mobilitu CZS – Instruktážní workshop / How to travel to mobility CZS – workshop učebna č. 257
15.00–16.15 Academic café učebna č. 206

 

Úterý 22. ledna 2019

9.00–10.30 Mobility – prezentace / presentations učebna č. 206
Is there room for creativity in academia? učebna č. 257
10.30–11.00 přestávka
11.00–12.00 Strutting in Our Students´ Plumes učebna č. 206
Cold War: A Crash Course in Spy Skills učebna č. 257
Setkání administrativy 1 / Administration meeting 1 učebna č. 213
12.00–13.30 přestávka na oběd
13.30–14.15 Metaphor in ESP: From research to teaching učebna č. 257
13.30–14.30 Mobility – Posters učebna č. 206
15.00–16.15 Academic café učebna č. 206

 

Středa 23. ledna 2019

9.00–10.30 Feedback provision: A bit of Theory and Plenty of Practice učebna č. 257
Moving to Experiential Learning Centrální počítačová studovna
10.30–11.00 přestávka
11.00–12.00 Get students talking učebna č. 257
Posters – konference / conference učebna č. 206
Setkání administrativy 2 / Administration meeting 2 učebna č. 213
12.00–13.30 přestávka na oběd
13.30–14.30 SIG Café učebna č. 257
16.00–18.00 bruslení u Jošta / Ice-skating Moravské náměstí

 

Čtvrtek 24. ledna 2019

8.30–10.30 Reflective portfolio učebna č. 257
9.00–10.30 Autonomous Learning at the Faculty of Science učebna č. 206
10.30–11.00 přestávka
11.00–13.00 Reflective portfolio učebna č. 257
11.00–12.30 Self-organised Learning Environments učebna č. 206
13.00–14.00 přestávka na oběd
14.00–15.30 Schůze / Meeting CASAJC učebna č. 206
15.30–17.30 EAP/ESP učebna č. 206
15.30–16.15 Simulations in project-oriented soft skills practice učebna č. 257

 

Pátek 25. ledna 2019

9.00–9.45 Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie učebna č. 206
Language Attrition učebna č. 257
9.45–10.30 Panelová diskuze / Panel discussion učebna č. 257
10.30–11.00 přestávka
11.00–13.00 EAP/ESP učebna č. 206
Schůze vedoucích / Unit heads meeting učebna č. 257

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net