Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zahraniční výjezdy Německo, Nizozemí a Velká Británie

Blok sdílení zahraničních zkušeností přináší praktické ukázky z výuky, kterou realizovali učitelé CJV na zahraničních univerzitách. Učitelé se s vámi podělí také o zajímavé metodické postupy, které odpozorovali u svých zahraničních kolegů.

European University Viadrina

Eva Punčochářová

University of Groningen

Jiřina Hrbáčková

Aberystwyth University

Lenka Zouhar Ludvíková

Pátek 27. 1., 9:30-11:00, Komenského nám. 2, místnost 206

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net