Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zahraniční výjezdy Velká Británie, Finsko, Slovensko a Belgie

Blok sdílení zahraničních zkušeností přináší praktické ukázky z výuky, kterou realizovali učitelé CJV na zahraničních univerzitách. Učitelé se s vámi podělí také o zajímavé metodické postupy, které odpozorovali u svých zahraničních kolegů.

Aberystwyth University, University of Helsinki, Univerzita Komenského v Bratislavě

M. Šindelářová Skupeňová (angličtina)

Université Libre de Bruxelles

E. Trumpešová-Rudolfová (angličtina)

 

Pondělí 23. 1., 14:00-15:30,  Komenského nám. 2, místnost 257

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net