Arabština pro mírně pokročilé ONLINE

  • 15. října 2020 – 14. ledna 2021
  • Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, Brno

Výuka bude uskutečněna ONLINE (Zoom nebo MS Teams).

V kurzu pro mírně pokročilé budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizovaných i nevokalizovaných textů a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

Jazyk výuky
čeština
Termín konání 15. října 2020 – 14. ledna 2021
Rozsah
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
Časový rozvrh
čtvrtek 18:00-19:30
Pro koho je kurz určen studenti MU, zaměstnanci MU, veřejnost
Vyučující
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz
Cena
1 200 Kč

Registrovat

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: koordinator@cjv.muni.cz

Načítám mapu…