Arabština pro pokročilé

  • 12. října 2020 – 11. ledna 2021
  • Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám 2, Brno

Výuka bude uskutečněna ONLINE (Zoom nebo MS Teams).

Kurz je určen pro zájemce, kteří již znají arabskou abecedu a dokáží reagovat na základní konverzační témata. Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti:

  • (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na základnější informace týkající se osob účastnících se interakce
  • (v dovednosti mluvení;) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty;
  • (v dovednosti čtení) schopni číst; porozumění vokalizovaných i nevokalizovaných textů a krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury;
  • (v dovednosti psaní) schopni napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách
Jazyk výuky
čeština
Termín konání 12. října 2020 – 11. ledna 2021
Rozsah
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
Časový rozvrh
Pondělí, 16:30-18:00
Pro koho je kurz určen studenti MU, zaměstnanci MU, veřejnost
Vyučující
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz
Cena
1 200 Kč

Registrovat

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: koordinator@cjv.muni.cz

Načítám mapu…