Právě se nacházíte:

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity, které zajišťuje výuku cizích jazyků studentů nefilologických oborů prostřednictvím svých oddělení na fakultách. V osmi odděleních Centra se na osmdesát učitelů a zahraničních lektorů zaměřuje na specifika odborného jazyka a výuku akademických dovedností v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, a to v bakalářském, magisterském i doktorském programu prezenčního i kombinovaného studia. Na FF, LF, PrF se navíc vyučuje odborná terminologie v jazyce latinském. Centrum zajišťuje také kurzy odborné české terminologie pro zahraniční studenty (LF) a ve spolupráci s vybranými fakultními pracovišti realizuje integrované kurzy jazyka a odborného předmětu (PrF).

V březnu 2006 byl schválen dokument Organizace jazykového vzdělávání na MU, který vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a sleduje posílení jazykových kompetencí absolventů MU.

V letech 2009-2012 realizovalo Centrum jazykového vzdělávání tříletý projekt COMPACT - Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě.

Našimi tradičními partnery při realizaci kurzů akademického psaní (s využitím videokonferenčního spojení) jsou Aberstwyth University a University of Birmingham. Od roku 2010 spolupracujeme také s univerzitou v Helsinkách, především při tréninku videokonferenčních dovedností studentů obou univerzit.

CJV MU úzce spolupracuje s univerzitními jazykovými pracovišti v České republice prostřednictvím CASAJC - České a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách. Společně směřují ke standardizaci jazykového vzdělávání na vysokých školách, v roce 2010 začleněním problematiky jazykových kompetencí do projektu Q-ram (Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání).

V červnu 2011 vyšlo pod záštitou CJV MU také první číslo časopisu CASALC Review

Od roku 2009 pořádá CJV MU intenzivní kurzy češtiny (EILC) pro studenty přijíždějící studovat na univerzity v České republice v rámci programu ERASMUS.

V květnu 2012 byl zahájen zatím největší projekt s názvem IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum jazykového vzdělávání
Masarykovy univerzity

Komenského nám. 2
602 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 496 447
E-mail: cjv@rect.muni.cz

Doporučujeme

deutsch.info

7.12.2012

deutsch.info

Projekt na vytvoření webového portálu pro výuku němčiny poskytujícího také praktické informace o Německu a Rakousku.

Virtuální jazyková studovna

7.12.2012

Je určena pro všechny zájemce z řad studentů, vyučujících i široké veřejnosti.

Jazyková studovna v budově na Komenského nám. 2

7.12.2012

 

Možnost samostudia po dohodě s techniky: technici.cjv@rect.muni.cz

UPOZORNĚNÍ: Toto je stará verze webových stránek. Chcete-li přejít na nové stránky, klikněte zde.
WARNING: This is an outdated version of the website. To visit the current one, click here.