Právě se nacházíte:

Britská rada

V roce 2005 pokračovalo CJV v intenzivní spolupráci s Britskou radou, jež Centru v minulých letech poskytovala významnou grantovou podporu a umožnila vybraným učitelům angličtiny stát se národními školiteli pro ESP (English for Specific Purposes). Britská rada také iniciovala vznik nové profesní organizace AMATE (Asociace metodiků – Association of Teacher Educators), do jejíž práce se učitelé angličtiny CJV aktivně zapojili.


British Council

Kontakt

Centrum jazykového vzdělávání
Masarykovy univerzity

Komenského nám. 2
602 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 496 447
E-mail: cjv@rect.muni.cz

Doporučujeme

deutsch.info

7.12.2012

deutsch.info

Projekt na vytvoření webového portálu pro výuku němčiny poskytujícího také praktické informace o Německu a Rakousku.

Virtuální jazyková studovna

7.12.2012

Je určena pro všechny zájemce z řad studentů, vyučujících i široké veřejnosti.

Jazyková studovna v budově na Komenského nám. 2

7.12.2012

 

Možnost samostudia po dohodě s techniky: technici.cjv@rect.muni.cz

UPOZORNĚNÍ: Toto je stará verze webových stránek. Chcete-li přejít na nové stránky, klikněte zde.
WARNING: This is an outdated version of the website. To visit the current one, click here.