Právě se nacházíte:

Studovna

Jazyková studovna MU Centra jazykového vzdělávání MU byla otevřena v roce 1996 a původně byla její koncepce soustředěna na vytvoření dalších možností ke zdokonalení a prohloubení znalostí angličtiny. Studentům denního, dálkového i postgraduálního studia, vyučujícím a zaměstnancům MU jsou k dispozici materiály a výukové programy sloužící k prohlubování znalostí obecného i odborného cizího jazyka: učebnice, slovníky, pracovní listy, také videoprogramy, CD-ROM, DVD mechanika a satelit. Studovna poskytuje možnost samostatného a nezávislého studia nad rámec povinné výuky.

Prostředky na její vybavení poskytl rektor MU. Zejména studenti přivítali možnost prohloubit své znalosti formou samostudia a velmi záhy žádali o rozšíření jazykové studovny o materiály k dalším cizím jazykům. Od roku 1997 proto Centrum rozšířilo nabídku o němčinu, francouzštinu, španělštinu a češtinu pro cizince. K vybavení studovny patří jedenáct počítačů vybavených CD-ROM, napojených na internet, satelitní příjem televizního signálu (2 televizory), video, DVD, magnetofon.

Studovna je umístěna v 1. patře budovy Lékařské fakulty MU, Komenského nám. 2. Projdete hlavním vchodem do dvora, pak vlevo do 1. patra.

image


Pro další informace pište na adresu technici.cjv@rect.muni.cz

 

Kontakt

Centrum jazykového vzdělávání
Masarykovy univerzity

Komenského nám. 2
602 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 496 447
E-mail: cjv@rect.muni.cz

Doporučujeme

deutsch.info

7.12.2012

deutsch.info

Projekt na vytvoření webového portálu pro výuku němčiny poskytujícího také praktické informace o Německu a Rakousku.

Virtuální jazyková studovna

7.12.2012

Je určena pro všechny zájemce z řad studentů, vyučujících i široké veřejnosti.

Jazyková studovna v budově na Komenského nám. 2

7.12.2012

 

Možnost samostudia po dohodě s techniky: technici.cjv@rect.muni.cz

UPOZORNĚNÍ: Toto je stará verze webových stránek. Chcete-li přejít na nové stránky, klikněte zde.
WARNING: This is an outdated version of the website. To visit the current one, click here.