MUNI 4.0: Další vzdělávání akademiků

Nabídka pro rok 2019/20

O projektu MUNI 4.0

Jazykové vzdělávání pro akademiky zdarma

CJV MU je zapojeno do projektu MUNI 4.0. Díky němu mohou akademičtí pracovníci z celé MU, kteří vyučují odborné předměty v cizích jazycích, zdarma rozvíjet své pedagogicko-jazykové dovednosti (měkké dovednosti, obecný cizí jazyk, výuku mezinárodních skupin atd.), a tím zvyšovat své kvality v cizojazyčné výuce.

Jaké formy podpory vám nabízíme?

A) Aktivity pro skupiny akademických pracovníků

1. intenzivní kurzy (letní a zimní školy)
2. pravidelné kurzy (semestrální kurzy akademické angličtiny)
3. intenzivní semináře (1–2 denní semináře)
4. semináře

B) Aktivity pro individuální akademické pracovníky

1. náslechy v hodinách
2. zpětná vazba
3. konzultace
4. podpora práce s materiály

Podrobnější informace o projektu


Další informace o projektu najdete také na muni.cz.

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0.

Máte zájem o vybrané aktivity?

Registrujte se na kurzy a semináře nebo nás kontaktuje ohledně individálních aktivit.​


Termíny aktivit projektu MUNI 4.0 v akademickém roce 2019/2020

1. 9. 2019 Zahájení cyklu  
13.–14. 9. 2019 How to start your term effecively intenzivní seminář
23. 9. 2019 Zahájení kurzů akademické angličtiny semestrální kurz
20.–24.1.2020 Zimní škola „Týden CJV“ zimní škola
13.–17. 7. 2020 English Language Focus Summer School letní škola
20.–24. 7. 2020 Academic Skills in English Summer School letní škola
31. 8. 2020 Ukončení cyklu  

Máte otázky? Kontaktujte nás.

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
telefon: 549 49 7520
e‑mail: