MUNI 4.0: Další vzdělávání akademiků

Nabídka pro rok 2020/21

O projektu MUNI 4.0

Jazykové vzdělávání pro akademiky zdarma

CJV MU je zapojeno do projektu MUNI 4.0. Díky němu mohou akademičtí pracovníci z celé MU, kteří vyučují odborné předměty v cizích jazycích, zdarma rozvíjet své pedagogicko-jazykové dovednosti (měkké dovednosti, obecný cizí jazyk, výuku mezinárodních skupin atd.), a tím zvyšovat své kvality v cizojazyčné výuce.

Jaké formy podpory vám nabízíme?

A) Aktivity pro skupiny akademických pracovníků

1. intenzivní kurzy (letní a zimní školy)
2. pravidelné kurzy (semestrální kurzy akademické angličtiny)
3. intenzivní semináře (1–2 denní semináře)
4. semináře (jednorázové semináře)

B) Aktivity pro individuální akademické pracovníky

1. náslechy v hodinách
2. zpětná vazba
3. konzultace
4. podpora práce s materiály

Podrobnější informace o projektu


Další informace o projektu najdete také na muni.cz.

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0.

Máte zájem o vybrané aktivity?

Registrujte se na kurzy a semináře nebo nás kontaktuje ohledně individálních aktivit.​


Termíny aktivit projektu MUNI 4.0 v akademickém roce 2020/2021

9.–12. 9. 2020  podzimní workshopy pro akademiky v rámci konference CercleS 2020  
12. 10. 2020 zahájení semestrálních kurzů pro akademiky  
leden-únor 2021  Zimní škola CJV MU zimní škola
červenec 2021 Letní škola pro akademiky letní škola

Máte otázky? Kontaktujte nás.

PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
telefon: 549 49 7520
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info