česky
español
deutsch
français
english
русский
latine
 • Kvalitní výuka světových jazyků pro celou univerzitu

  CJV MU je jazykové oddělení s celouniverzitní působností. Šest cizích jazyků vyučuje studenty nefilologických oborů na 40 lektorů. Dlouhodobým mottem CJV je zkvalitňování výuky cizích jazyků, na jehož naplnění pracuje celkem 93 zaměstnanců především prostřednictvím realizace grantových projektů a spoluprací s dalšími jazykovými centry.
  slide
 • Projekt IMPACT inovuje jazykové vzdělávání

  Tříletý projekt Centra jazykového vzdělávání brzy dovrší druhý rok své existence. Jeho cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vysokoškolské sféře. Vysokoškolským učitelům z celé republiky nabízí inspirativní semináře zaměřené na standardizaci testování, využití ICT v jazykovém vzdělávání, metodiku výuky oborného jazyka a další témata.
  impact
 • Deutsch.info – studium němčiny moderně a efektivně

  Projekt unikátního vzdělávacího portálu kombinuje studium německého jazyka online s praktickými informacemi o životě v Německu a Rakousku. Členem řešitelského týmu, složeného z odborníků ze šesti zemí Evropy, je i Centrum jazykového vzdělávání.
  deutsch
 • Kurz výuky češtiny pro cizince na LF MU slaví úspěchy

  V květnu 2013 proběhla soutěž pro cizince studující v ČR český jazyk „Prezentace tematických a odborných prací v češtině“. Oddělení Lékařské fakulty CJV MU připravilo na soutěž dva zahraniční studenty kurzu češtiny jako cizího jazyka. Roye Mauthner a Emanuel Marques předvedli skvělé výkony a první z nich za svou prezentaci získal v soutěži první místo.
  Pocházka po Praze
 • Intenzivní jazykové kurzy češtiny EILC

  CJV každoročně pořádá intenzivní j kurzy češtiny pro studenty, kteří přijíždějí studovat na českých vysokých školách. Od roku 2009 se kurzu zúčastnilo již přes 100 studentů z nejrůznějších zemí Evropské unie.
  EILC_skupina
 • Centrum jazykového vzdělávání na Facebooku

  Stránky CJV na sociální síti Facebook přináší mnohé zajímavé informace o novinkách v oblasti výuky cizích jazyků, tipy na přednášky a konference a zprostředkují kontakt s kolegy z České republiky či z druhého konce světa.
  cjv_web