česky
español
deutsch
français
english
русский
latine
 • Mezinárodní konference českého jazyka: SECOND CALL!

  Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity si dovoluje pozvat všechny zájemce o češtinu jako cizí jazyk na mezinárodní konferenci „Klíč k češtině jako cizímu jazyku“, konané ve dnech 9.-10. září 2015 v Brně. Konference je pořádaná v rámci mezinárodního projektu CZKey. Termín na přihlášku s příspěvkem prodloužen do 30.6.2015.
  Tisk
 • Certifikace španělského jazyka na úrovni B1 a B2 nově na CJV

  Centrum jazykového vzdělávání zajišťuje online zkoušku ze španělského jazyka eLADE s certifikací Univeristy of Granada. První termín již 8. června, druhý pak 28. září! Certifikace je uznávaná pro akademické i profesionální účely, vhodná pro studijní výjezdy do zahraniční, i pro vstup do studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia ve španělsky mluvících zemích (ACLES, CERCLES, CRUE).
  eLADE
 • Videokolekce přednášek z lednové konference CJV

  Veřejně přístupná kolekce video a audio nahrávek z mezinárodní konference "Language Centres in Higher Education Conference", kterou uspořádalo Centrum jazykového vzdělávání 15.-17. ledna 2015 na Masarykově univerzitě v Brně. Pokud jste v šesti paralelních sekcích nestihli všechny zajímavé prezentace, zde máte jedinečnou šanci si vaše mezery doplnit.
  slideslive2
 • ARCHIV: Mezinárodní jazyková konference 2015

  V termínu od 15. do 17. ledna 2015 uspořádalo Centrum jazykového vzdělávání mimořádně úspěšnou mezinárodní jazykovou konferenci "Language Centres in High Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices".
  slide archiv konf
 • On-line metodické kurzy

  Na webové stránce www.online.cjv.muni.cz spustil projekt IMPACT on-line metodické kurzy pro učitele odborného cizího jazyka a akademiky vyučující odborné předměty v cizích jazycích: Use of Modern Technologies (ICT) in the Classroom, Besonderheiten des Sprachunterrichts an Hochschulen, How to Teach Academic English, Writing Skills for Academic Purposes.
  learning slide
 • Kvalitní výuka světových jazyků pro celou univerzitu

  CJV MU je jazykové oddělení s celouniverzitní působností. Šest cizích jazyků vyučuje studenty nefilologických oborů na 40 lektorů. Dlouhodobým mottem CJV je zkvalitňování výuky cizích jazyků, na jehož naplnění pracuje celkem 93 zaměstnanců především prostřednictvím realizace grantových projektů a spoluprací s dalšími jazykovými centry.
  slide
 • Deutsch.info – studium němčiny moderně a efektivně

  Projekt unikátního vzdělávacího portálu kombinuje studium německého jazyka online s praktickými informacemi o životě v Německu a Rakousku. Členem řešitelského týmu, složeného z odborníků ze šesti zemí Evropy, je i Centrum jazykového vzdělávání.
  deutsch
 • Projekt IMPACT inovuje jazykové vzdělávání

  Tříletý projekt Centra jazykového vzdělávání brzy dovrší druhý rok své existence. Jeho cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vysokoškolské sféře. Vysokoškolským učitelům z celé republiky nabízí inspirativní semináře zaměřené na standardizaci testování, využití ICT v jazykovém vzdělávání, metodiku výuky oborného jazyka a další témata.
  impact