CJV Week 2022

  • 24 – 28 January 2022
  • MU Language Centre, Komenského nám. 2

CJV Week 2022 brings the opportunity to engage in sharing best practices in teaching and learning languages at universities. The programme offers presentations, workshops and sharing sessions related to the topics of internationalization in teaching, soft skills development and CEFR related assessment.

Contact person

Alena Hradilová, alena.hradilova@cjv.muni.cz

Programme

Select date and scroll through our programme

Monday, 24 January

9:00–9:25 Opening

Room 200

9:30–10:30  Session I. 

Room 257
Návštěvníci 2021 - CANCELLED

CANCELLED.

Name of presenters: Jekatěrina Mikešová, Jana Vyoralková, Martina Šindelářová

Section: Internationalization in the classroom
Session type: Presentation
Duration: 30 minutes


Abstract

Tým CJV na FF krátce představení, jakým způsobem se v minulém roce povedlo uvítat ve výuce zahraniční hosty, budou představeny zkušenosti se zahraničními studenty, online přenosy i reálnými hosty.
Interkulturní komunikace v profesní sféře - "internationalization from home" - CANCELLED

CANCELLED.

Name of presenters: Veronika Camacho, Athena Alchazidu

Section: Internationalization in the classroom
Session type: Presentation
Duration: 30 minutes


Abstract

Interkulturní komunikace se řadí mezi klíčové softskillové dovednosti a její zvládnutí usnadní absolventům MU profesní komunikaci a orientaci v multikulturním prostředí firmy, instituce, obchodu. Autorky tohoto dvojjazyčného kurzu představí nástroje, jakým můžeme na CJV studentům s nácvikem pomoci, a to za využití video výuky s partnerskými univerzitami, se zapojením zahraničních asistentů při výuce a studentů Erasmus. Prvek interkulturní mediace zahrnuje zapojení studentů španělského a anglického jazyka z vybraných středních škol.
Room 200
Rubriky jako užitečný nástroj / Rubrics: useful tool

Name of presenters: Anna Bízková Doleželová, Monika Ševečková

Section: CEFR related assessment
Session type: Workshop
Duration: 60 minutes


Abstract

The workshop is both in English and Czech.
Workshop nabídne sdílení zkušeností napříč odděleními a fakultami prostřednictvím představení nové podoby zkoušky B2 na Přírodovědecké fakultě a hodnocení její písemné části. Účastníci workshopu se seznámí s procesem tvoření rubriky jako užitečného nástroje pro hodnocení písemné části zkoušky B2 a zároveň si prakticky vyzkoušejí její funkčnost při společném hodnocení studentských prací.

10:30–11:00  Coffee break

11:00–12:00  Session II.

Room 257
Reflecting on Serious Escape Games EDUC Project

Name of presenters: Eva Rudolfová, Marcela Sekanina Vavřinová, Antonín Zita, Zuzana Vašíčková

Section: Internationalization in the classroom
Session type: Sharing session
Duration: 60 minutes


Abstract

This session is going to cover different aspects of an EDUC project the FI CJV team participated in the last term. The project introduced serious escape games as part of the obligatory classes as well as other elements of gamification and international cooperation. The latter proved to be a challenge, for example, in coordinating the creation and responses to international surveys on gaming habits, and therefore a lesson learnt for the students. The whole project was even more immersive for a group of 24 students who experienced very intensive international team cooperation. Their motivation and reward for the hard work was the chance to win physical mobility in France in February 2022.
Room 200
Zkoušení bez učení?! Dálkaři, doktorandi, další?

Name of presenters: Martina Šindelářová, Šárka Roušavá, Eva Juhasová

Section: CEFR related assessment
Session type: Sharing session
Duration: 60 minutes


Abstract

Tato sekce se bude věnovat ověřování jazykové úrovně v případech, kdy díky nastavení na fakultě nebo specifické situaci studentů naše Centrum studenty jen zkouší, ale před tím se studenti neúčastnili žádné výuky či přípravy. Cílem sdílení je zamyslet se nad formátem "zkoušky", jejím opodstatněním, i praktickými aspekty administrace.

12:00–13:00  Lunch break

13:00–14:00  Session III.

Room 257
How to create an online escape game

Name of presenters: Kateřina Chudová

Section: Gamification in Education
Session type: Workshop
Duration: 60 minutes


Abstract

For many years, scientists have been trying to find a link between gaming and improving memory without a clear outcome. I believe the connection is there and that is why I use games with my students when it comes to revision at the end of a term. I always try to come up with something new and challenging and my latest creation was an escape game for Legal English students. In this workshop, we are going to learn how to design an escape game using the genial.ly platform, how to embed individual activities, what to focus on and what to beware of. At the end of the session, you will have created your own escape game to build on and use in your classes. Laptops required!
Room 200
Task-based testing a zkoušky v češtině jako cizím jazyce na úrovních B1 a B2

Name of presenters: Eva Složilová, Zuzana Muchová, Marie Hanzelková, Klára Staníková, Linda Doleží

Section: CEFR related assessment
Session type: Workshop
Duration: 60 minutes


Abstract

V našem příspěvku navážeme na náš příspěvek z Týdne CJV Light, v němž jsme se zamýšlely nad výzvami task-based zkoušek v češtině jako cizím jazyce, a představíme nový formát zkoušky na úrovních B1 a B2, jež jsou zakončením intenzivního kurzu češtiny, který studenty připravuje na přijímací zkoušky a případné studium v češtině.

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info