Týden CJV 2022

  • 24. – 28. ledna 2022
  • CJV MU, Komenského nám. 2

Týden CJV 2022 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. Letos v jeho programu opět najdete především prezentace a workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU na téma internacionalizace ve výuce, soft skills a ověřování jazykových dovedností v návaznosti na SERR pro jazyky.

Kontaktní osoba

Alena Hradilová, alena.hradilova@cjv.muni.cz

Program

Zvolte den a podívejte se na program

Pondělí 24. ledna

9:00–9:25 Zahájení

učebna 200

9:30–10:30  Blok I. 

Učebna 257
Návštěvníci 2021 - ZRUŠENO

ZRUŠENO.

Přednášející: Jekatěrina Mikešová, Jana Vyoralková, Martina Šindelářová

Téma: Internacionalizace ve výuce
Forma příspěvku: Prezentace
Doba trvání: 30 minut


Anotace

Tým CJV na FF krátce představení, jakým způsobem se v minulém roce povedlo uvítat ve výuce zahraniční hosty, budou představeny zkušenosti se zahraničními studenty, online přenosy i reálnými hosty.
Interkulturní komunikace v profesní sféře - "internationalization from home" - ZRUŠENO

ZRUŠENO.

Přednášející: Veronika Camacho, Athena Alchazidu

Téma: Internacionalizace ve výuce
Forma příspěvku: Prezentace
Doba trvání: 30 minut


Anotace

Interkulturní komunikace se řadí mezi klíčové softskillové dovednosti a její zvládnutí usnadní absolventům MU profesní komunikaci a orientaci v multikulturním prostředí firmy, instituce, obchodu. Autorky tohoto dvojjazyčného kurzu představí nástroje, jakým můžeme na CJV studentům s nácvikem pomoci, a to za využití video výuky s partnerskými univerzitami, se zapojením zahraničních asistentů při výuce a studentů Erasmus. Prvek interkulturní mediace zahrnuje zapojení studentů španělského a anglického jazyka z vybraných středních škol.
Učebna 200
Rubriky jako užitečný nástroj / Rubrics: useful tool

Přednášející: Anna Bízková Doleželová, Monika Ševečková

Téma: Hodnocení na základě CEFR
Forma příspěvku: Workshop
Doba trvání: 60 minut


Anotace

Workshop nabídne sdílení zkušeností napříč odděleními a fakultami prostřednictvím představení nové podoby zkoušky B2 na Přírodovědecké fakultě a hodnocení její písemné části. Účastníci workshopu se seznámí s procesem tvoření rubriky jako užitečného nástroje pro hodnocení písemné části zkoušky B2 a zároveň si prakticky vyzkoušejí její funkčnost při společném hodnocení studentských prací.

The workshop is in English and Czech.

10:30–11:00  Přestávka

11:00–12:00  Blok II.

Učebna 257
Reflecting on Serious Escape Games EDUC Project

Přednášející: Eva Rudolfová, Marcela Sekanina Vavřinová, Antonín Zita, Zuzana Vašíčková


Téma: Internacionalizace ve výuce
Forma příspěvku: Sdílení
Doba trvání: 60 minut


Anotace

This session is going to cover different aspects of an EDUC project the FI CJV team participated in the last term. The project introduced serious escape games as part of the obligatory classes as well as other elements of gamification and international cooperation. The latter proved to be a challenge, for example, in coordinating the creation and responses to international surveys on gaming habits, and therefore a lesson learnt for the students. The whole project was even more immersive for a group of 24 students who experienced very intensive international team cooperation. Their motivation and reward for the hard work was the chance to win physical mobility in France in February 2022.
Učebna 200
Zkoušení bez učení?! Dálkaři, doktorandi, další?

Přednášející: Martina Šindelářová, Šárka Roušavá, Eva Juhasová

Téma: Hodnocení na základě CEFR
Forma příspěvku: Sdílení
Doba trvání: 60 minut


Anotace

Tato sekce se bude věnovat ověřování jazykové úrovně v případech, kdy díky nastavení na fakultě nebo specifické situaci studentů naše Centrum studenty jen zkouší, ale před tím se studenti neúčastnili žádné výuky či přípravy. Cílem sdílení je zamyslet se nad formátem "zkoušky", jejím opodstatněním, i praktickými aspekty administrace.

12:00–13:00  Přestávka

13:00–14:00  Blok III.

Učebna 257
How to create an online escape game

Přednášející: Kateřina Chudová

Téma: Gamification in Education
Forma příspěvku: Workshop
Doba trvání: 60 minut


Anotace

For many years, scientists have been trying to find a link between gaming and improving memory without a clear outcome. I believe the connection is there and that is why I use games with my students when it comes to revision at the end of a term. I always try to come up with something new and challenging and my latest creation was an escape game for Legal English students. In this workshop, we are going to learn how to design an escape game using the genial.ly platform, how to embed individual activities, what to focus on and what to beware of. At the end of the session, you will have created your own escape game to build on and use in your classes. Laptops required!
Učebna 200
Task-based testing a zkoušky v češtině jako cizím jazyce na úrovních B1 a B2

Přednášející: Eva Složilová, Zuzana Muchová, Marie Hanzelková, Klára Staníková, Linda Doleží

Téma: Hodnocení na základě CEFR
Forma příspěvku: Workshop
Doba trvání: 60 minut


Anotace

V našem příspěvku navážeme na náš příspěvek z Týdne CJV Light, v němž jsme se zamýšlely nad výzvami task-based zkoušek v češtině jako cizím jazyce, a představíme nový formát zkoušky na úrovních B1 a B2, jež jsou zakončením intenzivního kurzu češtiny, který studenty připravuje na přijímací zkoušky a případné studium v češtině.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info