Kariéra

Přidejte se do týmu CJV Masarykovy univerzity

Nabídka pracovních pozic

Žádná volná pozice není k dispozici

Informace pro uchazeče a nové zaměstnance

1. Chci se stát součástí týmu CJV. Jak mám postupovat?

Každý, kdo se stává zaměstnancem Centra jazykového vzdělávání, prochází výběrovým řízením. Výjimkou může být krátkodobá spolupráce nebo spolupráce v rámci několika málo hodin.

Vyberte si z nabízených pracovních pozic

Výběrová řízení na akademické i neakademické pozice jsou vždy zveřejněna na této stránce.

Zašlete přihlášku

Přihláškou na volnou pracovní pozici je zpravidla zaslání životopisu a motivačního dopisu. Doba pro zasílání přihlášek je obvykle měsíc. Po ukončení sběru přihlášek dostávají uchazeči do 5 pracovních dnů informaci o přijetí přihlášky a o složení výběrové komise.

Následně Vás čeká několik kol výběrového řízení. Je proto dobré počítat s tím, že řízení nějakou dobu trvá.

2. Výběrové řízení

Výběrové řízení většinou zahrnuje:

 • První kolo: administrativní
  Na základě hodnocení přihlášek dostanou úspěšní uchazeči informaci o postupu do dalšího kola.
 • Druhé kolo: písemný úkol
  Uchazeči obdrží e-mail se zadáním a termínem, do kterého musí zpracovaný úkol zaslat. Úkoly hodnotí výběrová komise. Komise rozhodne o maximálním počtu uchazečů, kteří mají postoupit do třetího kola. Postupují nejlépe hodnocení uchazeči.
 • Třetí kolo: pohovor s komisí výběrového řízení
  Pohovor s komisí trvá zpravidla 30 minut a může zahrnovat i praktickou část (např. ukázka výuky na dané téma v případě, že se hlásíte na lektorskou pozici). Po třetím kole komise rozhoduje o tom, kteří uchazeči prošli výběrovým řízením úspěšně a kteří ne, a stanovuje jejich pořadí.
 • Čtvrté kolo: pohovor s vedením CJV
  Pohovor vede zpravidla ředitel CJV. Projednává s uchazečem nabídku práce, podmínky, finanční ohodnocení a termín nástupu.

O výsledku výběrového řízení jsou uchazeči informovíni do 10 dnů po ukončení řízení.

3. Přijal/a jsem nabídku práce. Co se děje před podpisem smlouvy?

Co se děje před podpisem smlouvy

 • Před podpisem pracovní smlouvy, budete komunikovat s personálním oddělením CJV, případně i s budoucím nadřízeným na oddělení na fakultách nebo centrálním pracovišti.

 • Od personálního oddělení dostanete formuláře k vyplnění a návrh pracovní smlouvy. V případě příjezdu ze zahraničí budete řešit vízum, pracovní povolení, případně záležitosti spojené se stěhováním, a to v úzké spolupráci s univerzitním týmem Welcome Office. Mnoho užitečných informací pro zahraniční zaměstnance obsahuje International Employee Guide.

 • Před samotným podpisem smlouvy musíte doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář pro lékaře dostanete od personalistky. V případě, že v ČR praktického lékaře nemáte, objedná Vás personální oddělení k univerzitní doktorce. Prohlídku a potvrzení zaplatíte, ale ihned po nástupu doklad proplatíme.

Co můžete prostudovat před nástupem

4. Adaptace v novém zaměstnání

Onboarding – adaptace v novém zaměstnání

 • UČO a ZAMĚSTNANECKÁ KARTA
  Každému zaměstnanci univerzity je přiděleno identifikační číslo a hesla do univerzitních systémů. Identifikaci a hesla dostanete na personálním oddělení při podpisu smlouvy. Pro získání zaměstnanecké karty (pro akademické pracovníky ITIC) je potřeba domluvit termín fotografování.

 • WELCOME DAY
  V rámci prvních dnů plánujeme pro nové zaměstnance půldenní seznámení s vedením CJV a také s kolegy, kteří nastupují zhruba ve stejnou dobu.
  • Ředitel CJV popisuje organizaci pracoviště, postavení CJV v rámci MU, ČR a v mezinárodním srovnání a také vize a cíle pracoviště.
  • Zástupkyně ředitele představují podporu v oblasti kvality, pedagogické a výzkumné činnosti. Pedagogickou oblast definuje podpora ve formě pravidelných setkávání a vzdělávání např. formou čtvrtků CJV a každoročního sdílecího a vzdělávacího Týdne CJV.
  • Výzkum CJV popisuje Koncepce VaV.
  • Z pohledu kvality jsou zásadní plány činností akademických pracovníků, závěrečné zprávy a systém hodnocení.

 • MENTORING
  Každý nový zaměstnanec dostává mentora, který je ze stejného oddělení. Mentor je „průvodcem“ nového zaměstnance minimálně po dobu prvního semestru. 

 • ODDĚLENÍ CJV
  Jako nový člen týmu oddělení CJV můžete být umístěni na některé z fakult MU nebo na centrálním pracovišti CJV. Za oddělení odpovídá vedoucí oddělení.

 • VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení seznamuje zaměstnance se základním chodem pracoviště, a to zejména s náplní práce, týmem, konkrétními výukovými povinnostmi a podobně. Vede také individuální hodnotící pohovory, které se konají dvakrát ročně.

 • ASISTENTKA ODDĚLENÍ
  Asistentka oddělení je praktickou pomocí všude, kde potřebujete. Zajistí vstupy do budovy a místností, předá klíče a pracovní pomůcky atd.

 • GARANT PŘEDMĚTU
  Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj předmětu a ve spolupráci s vedoucím oddělení i za zajištění jeho výuky. 

 • PORTÁL PRO ZAMĚSTNANCE
  Důležité informace, které se vztahují k práci na CJV jako jsou kontakty na administrativní podporu, kontakty a dostupnost kolegů, kde hledat výplatní lístek, kde požádat o dovolenou - jednoduše další informace pro nové i stávající zaměstnance najdete na zaměstnaneckém portálu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info