Výukové programy

Centrum jazykového vzdělávání MU nabízí výukové programy pro základní i střední školy v češtině a ve vybraných cizích jazycích. Program lze uzpůsobit jazykové pokročilosti účastníků. Výukové programy jsou součástí stálé nabídky našeho centra.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese proskoly@cjv.muni.cz.

Bez popisku

Explore the Universe / Explora el Universo / Objevujme svět

Výukový program oceněný Evropskou jazykovou cenou Label 2022 je zaměřen na podporu vícejazyčnosti ve výuce, a to nejen v rámci jazykového vzdělávání. Tematicky je program navázán na konkrétní výstavy a expozice Moravského zemského muzea. Jednotlivé aktivity, které tvoří náplň programu jsou navázány na základní tematické okruhy v rámci výuky cizího jazyka (angličtina, španělština, čeština pro cizince atd.) a jsou účelně propojeny s otázkami z dalších disciplín jako například zeměpis, historie, základy společenských věd, umění atp.  

Bez popisku

Fascinující svět domorodých obyvatel Severní Ameriky

Výukový program nabízíme jednak v češtině a také v angličtině nebo španělštině uzpůsobený dle pokročilosti účastníků. Základem interaktivního programu jsou tvořivé činnosti, které zážitkovou formou přiblíží pestrý svět domorodých obyvatel vzdálené Ameriky. Představíme si nejen každodenní život původních obyvatel, moudrost předků, předávanou z generace na generaci, která tvoří základ kulturního dědictví příslušných domorodých skupin a která je základem pro vytváření hodnotového žebříčku, jež určuje vazby mezi lidmi vztah k přírodě i pohled na svět.

Bez popisku

Mexiko: Svět mnoha světů

Výukový program je pojatý formou prezentace s využitím audiovizuální
techniky a je kombinován s miniworkshopem. Účastníkům je představen všeobecný
profil země, který je zasazen do příslušného geografického, historického
a kulturního kontextu. V rámci workshopu budou mít účastníci mj. příležitost
seznámit se s konkrétními ukázkami mexické lidové tvorby, typických
řemeslných výrobků a tradičních obřadních a rituálních artefaktů, které dodnes běžně používají původní domorodá etnika žijící na území Mexika.

Bez popisku

Barevná Amazonie

Interdisciplinární workshop zážitkovou formou přibližuje účastníkům neznámou a exotickou Amazonii, nejen její bujnou a divokou přírodu, ale také četné původní národy a etnické skupiny, které tuto oblast od nepaměti obývají. Interaktivně pojatý program se rovněž zaměřuje na sérii otázek spojených s devastací Amazonie, která působí nejen nedozírné ekologické škody, ale má také negativní dopad právě na nejzranitelnější skupiny obyvatel daného regionu. Pozornost je věnována i tématu odlesňování amazonského pralesa, které v současnosti představuje celosvětový problém překračující svým významem regionální hranice a nabývá tak globálního rozsahu.

Workshop je rozdělen do několika částí, v rámci nichž jsou připraveny tvořivé, kognitivní i pohybové aktivity, které účelně propojují jednotlivá témata a mezioborově tak představují tuto problematiku v celém rozsahu. 

Napsali o nás: Gymnázium Hodonín

Bez popisku

Putování s Donem Quijotem

Workshop „Don Quijote putuje“ připravují posluchači učitelských oborů Masarykovy univerzity pro studenty středních škol, kteří se v rámci svého studia učí španělsky. Cílem workshopu je seznámit jeho účastníky nejen se španělskou kulturou a historií, ale zejména se životem a dílem velikána španělské literatury Miguela de Cervantes y Saavedry.

První část workshopu představuje krátké teoretické seznámení se s Cervantesovým nejslavnějším dílem, románem Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Poté se soutěžící studenti rozdělí do skupin a procházejí stanovišti, kde v určitém časovém limitu plní úkoly týkající se současného Španělska, jeho zeměpisných a historických reálií a také života a literární tvorby Cervantese.

Workshop se poprvé konal v roce 2016 při příležitosti 400. výročí Cervantesova úmrtí, a to na půdě Španělské knihovny v Moravské zemské knihovně. Od té doby tvoří součást naší stálé nabídky výukových programů.

Bez popisku

Gabriel García Márquez

Výukový program spojený s workshopem se zaměřuje na prezentaci literární tvorby kolumbijského autora a nositele Nobelovy ceny za Literaturu.

Bez popisku

Mexické dušičky

Projekt určený pro základní školy představuje svátek zemřelých tak, jak jej slaví v Mexiku. Oslava tohoto svátku propojuje křesťanskou a domorodou tradici a její ústřední symbol, lebka zdobená květinami, připomíná koloběh života a smrti. Žáci se tak seznámí s mexickou kulturou, naučí se jednoduchou písničku, vyrábět papírové dekorace, malovat masky, ale také například pár španělských slov.

Projekt se poprvé uskutečnil v listopadu 2018 v Základní škole Pramínek. Těší se velké oblibě a od té doby je součástí stále nabídky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info