Věda a výzkum

Pro CJV je výzkum a bádání nedílnou součást jazykového vzdělávání. Kvalita výuky je ukotvena ve výzkumu akademických pracovníků, jejichž odborná činnost tvoří součást jejich profesního růstu.

Jsme aktivní v řadě profesních organizacích

CJV MU je členem mezinárodních profesních organizací i neformálních profesních skupin Wulkow Group a Fiesole Group. Své zástupce máme také v Ediční radě MU, redakční radě recenzovaného časopisu CASALC Review atp.

Členství v organizacích

 • CASAJC
  (Česká a slovenská asociace jazykových center)
  Asociace sdružující nejvýznamnější jazyková centra v Česku a na Slovensku. Od roku 2019 byl předsedou výboru zvolen Libor Štěpánek, ředitel CJV MU

 • CercleS
  (Sdružení evropských jazykových center)
  Nadnárodní organizace sdružující zhruba 250 jazykových center z více než 20 evropských zemí

 • IATEFL
  (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
  Asociace učitelů angličtiny jako cizího jazyka s více než 4 tisíci členy

 • EULETA
  (The European Legal English Teachers’ Association)

  Asociace učitelů právní angličtiny nejen z Evropy

 • ALTE
  (Association of Language Testers in Europe)
  Evropská asociace podporující správné testování a hodnocení jazykových dovedností. Členové zastupují 26 cizích jazyků.
 • Wulkow Group
  Sdružení ředitelů jazykových center

 • Fiesole Group
  Skupina univerzit poskytující jazykovou podporu excelentním post-doktorským výzkumníkům

 • Ediční rada MU

 • CASALC Review
  Odborný recenzovaný časopis orientovaný na jazykové vzdělávání na vysokých školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info