Didaktické materiály

Projekt Explore the Universe / Explora el Universo

Čeština

Didaktické materiály jsou součástí výukových programů pořádaných CJV a byly vytvořeny na míru konkrétním cílovým skupinám. Nicméně lze je použít i v rámci výuky či jazykových motivačních programů.

English

These didactic materials form part of educational programs organized by the Language Centre. They have been created to suit specific target groups, but they can be used in any lesson or language motivation program.

Español

Estos materiales didácticos forman parte de los programas educativos organizados por el Centro de Lenguas de la Universidad Masaryk. Están concebidos a medida de los diversos grupos objetivo. Sin embargo, también se pueden utilizar en clases de ELE o en programas educativos.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info