Jazykové kurzy pro veřejnost

Klasické i exotické jazyky vyučujeme moderními způsoby a s nadšením. Přijďte se učit, bavit a otevřít novým kulturám!

Tabulka jazykových úrovní

Jazykové kurzy

Začátečníci


Mírně pokročilí


Pokročilí


Letní školy angličtiny


Čeština pro cizince


 

Storno podmínky / Cancellation policy

Storno podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

1) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou (prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu koordinator@cjv.muni.cz)
- odstoupení od smlouvy dříve než 1 týden před zahájením výuky (nebude účtován storno poplatek)
- odstoupení od smlouvy 1 týden před zahájením výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 10% z ceny kurzu)
- odstoupení od smlouvy do druhého týdne od zahájení výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z ceny kurzu),
- odstoupení od smlouvy po druhém a třetím týdnu od zahájení výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 75 % z ceny kurzu)
- odstoupení od smlouvy po čtvrtém týdnu od zahájení výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu)

2) CJV si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 6.

3) CJV si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, změna učebny, změna výukového materiálu).

4) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

5) V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovým centrem vzniká studentovi nárok na vrácení celé či poměrné části uhrazeného kurzovného.

6) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

Cancellation terms

The terms of cancellation of participation in a course are set out below.

1) The participation in a course may only be cancelled in writing (by an e-mail message sent to koordinator@cjv.muni.cz)
- withdrawal from contract earlier than 1 week before the commencement of instruction (no fee shall be charged)
- withdrawal from contract 1 week before the commencement of instruction (a cancellation fee in the amount of 10 % of the course price shall be charged)
- withdrawal from contract by the end of the second week after the commencement of instruction (a cancellation fee in the amount of 25 % of the course price shall be charged)
- withdrawal from contract after the second and the third week after the commencement of instruction (a cancellation fee in the amount of 75 % of the course price shall be charged)
- withdrawal from contract after the fourth week of instruction (a cancellation fee in the amount of 100 % of the course price shall be charged)

2) The Language Centre reserves the right to cancel a group with less than 6 students.

3) The Language Centre reserves the right to make modifications to a course (change in the person of the lecturer, different classroom, changes in the teaching/learning materials).

4) Students shall be promptly informed of any modification or cancellation of a course.

5) In case a course or its part is cancelled by the Language Centre, students shall be entitled to the full or proportional refund of the course fee.

6) The refunded amount shall be transferred to the account specified by the client within 14 days.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info