Projekty

Bez popisku

Studentky na praxi v základní škole v salvadorském městě Atiquizaya

Studentky v rámci zahraniční stáže na salvadorské univerzitě absolvovaly didaktickou praxi na vybraných základních školách. Připravily si několik výukových programů pro žáky prvního i druhého stupně. Pro děti byla výuka s paními učitelkami z daleké Evropy velkým zážitkem. Svědčí o tom skutečnost, že řada žáků zahrnovala návštěvu z České republiky nejrůznějšími dotazy dokonce i o přestávce.

Bez popisku

Projekty týkající se Amazonie

Konsorcium UNIDA je multidisciplinární platforma, která sdružuje několik organizací, společností a univerzit, které spolupracují na různých projektech, jejichž cílem je přispět k udržitelnému rozvoji Amazonie. Učitelé a studenti Masarykovy univerzity se účastní různých projektů koordinovaných jinými univerzitami konsorcia a současně přispívají ke spolupráci vlastními návrhy, a to z filologické a pedagogické perspektivy.

V návaznosti na projekt vznikají motivační programy, workshopy a další akce, které představují oblast Amazonie různým cílovým skupinám (ZŠ, SŠ, nejširší veřejnost).

Bez popisku

Mexická posada

Mexická posada je další z projektů přibližující dětem kulturu a reálie Mexika. Las Posadas jsou tradiční oslavy Vánoc, které trvají od 16. do 24. prosince. Původem jsou z Mexika, dnes se však slaví i v jiných zemích Latinské Ameriky, například v Hondurasu, Guatemale, Kostarice a dalších.

V uplynulých letech takovou mexickou posadu připravila ve spolupráci se studenty MU Základní škola Pramínek. Děti nejprve vystoupily s vlastním tanečním představením a poté si na několika stanovištích vyzkoušely svoje znalosti o krajích a tradicích španělsky mluvících zemích, ale i o pěstování kukuřice a umění zemědělství. Na závěr společně rozbily piñatu ukrývající sladkosti a další dobrůtky.

Bez popisku

Den mexické kuchyně

Jaký význam v mexické kultuře mají třeba fazole, kukuřičné tortilly nebo čokoláda? Jídlo má významný kulturní rozměr, a i jeho prostřednictvím se žáci mohou dozvědět víc o tak vzdálené kultuře, jako je ta mexická. Prostřednictvím pracovních listů, prezentací, ale také tvořivých dílen seznamují studenti učitelských oborů Masarykovy univerzity žáky s tím, jak vlastně vypadá mexická kuchyně a jakou významnou roli hraje v mexické kultuře.

Projekt se konal v roce 2018 ve spolupráci se ZŠ Pastviny a ZŠ Sirotkova a v souvislosti s celorepublikovým Dnem mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách, pořádaným Asociací školních jídelen České republiky. Kromě gastronomie se ale žáci dozvěděli i mnohem víc a téma Mexika se probíralo v rámci různých předmětů, od zeměpisu přes dějepis až po matematiku, v níž se žáci například seznámili s číselnou soustavou a kalendářem mayské civilizace.

Bez popisku

Týden pro Amazonii a španělský výukový program

Projekt pro studenty středních škol je zaměřen na současné problémy Amazonie. Pozornost je rovněž věnována zvykům a tradicím domorodých národů. Studenti se seznamují se životem amazonských původních etnik, jejich kulturou a problémy související s odlesňováním pralesů, a to vše formou interaktivních aktivit, z velké části vedených ve španělském jazyce.

MU pravidelně pořádá studentská kolokvia „América Latina Hoy“ a „Latin America Today“ věnovaná tématům z hispanofonního světa. V roce 2019 bylo kolokvium součástí Týdne pro Amazonii, který byl organizován ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, a zúčastnili se ho zástupci, pedagogové a studenti MUNI, Mendelu, UK, VŠE a ekvádorské Universidad del Azuay. Přizváni byli rovněž studenti Gymnázia Brno-Bystrc. V roce 2021 probíhala konference v hybridním formátu a záštitu převzala mexická velvyslankyně Leonora Rueda Gutiérrez.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info