Věda a výzkum

Pro CJV je výzkum a bádání nedílnou součást jazykového vzdělávání. Kvalita výuky je ukotvena ve výzkumu akademických pracovníků, jejichž odborná činnost tvoří součást jejich profesního růstu.

Zabýváme se nejen vzděláváním, ale i výzkumem


Oblasti výzkumu

Témata, kterými se CJV v rámci výzkumu zabývá:

 • rozvoj mediačních dovedností v odborném jazyce
 • využití nástrojů korpusové lingvistiky ve výuce akademického a odborného jazyka
 • rozvoj kritického myšlení ve výuce odborného cizího jazyka
 • motivace k učení se dalších jazyků a její vliv na učební strategie
 • role paměti při osvojování si cizího jazyka
 • využití e-learningu pro rozvoj akademického psaní
 • strategie osvojování a metodologie budování slovní zásoby
 • rozvoj kreativity v prostředí výuky cizího jazyka
 • teorie komplexních dynamických systémů
 • podpora a rozvoj autonomie studentů
 • pedagogické a lingvistické aspekty videokonferenční výuky
 • metoda CLIL v akademickém prostředí

Formy výzkumu

Mezi hlavní formy výzkumu patří action research, exploratory practice a teacher research.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info