Studentské konference a soutěže

Centrum jazykového vzdělávání MU organizuje studentské konference, soutěže a olympiády.

Bez popisku

Soutěž o nejlepší studentskou úvahu

Zajímá nás, co si myslí generace budoucích vysokoškoláků. O univerzitě, vzdělávání, jazycích a současném společensko-politickém dění. Každý rok proto vypisujeme soutěž o nejlepší studentskou úvahu pro středoškolské studenty. Odborná porota oceňuje autory nejlepších prací účastí na letních školách angličtiny zdarma, další výherci získávají jazykové publikace či jiné ceny.

Soutěž je pravidelně vypisována v průběhu listopadu. Archiv předchozích témat je dostupný zde.

Bez popisku

América Latina Hoy / Latin America Today

Interdisciplinárně pojatá mezinárodní studentská konference, která se tematicky věnuje otázkám spojeným se současnou Latinskou Amerikou a probíhá ve dvou jazykových sekcích, španělské a anglické.

Archiv: América Latina Hoy 2021

Bez popisku

Olympiáda ve španělštině / Mundo Hispano

Masarykova univerzita pořádá španělskou olympiádu pro partnerské střední školy z celé České republiky. Účastníci soutěží ve dvou kategoriích podle pokročilosti. Vítězové ze školních kol se kvalifikují do finále, které se koná na půdě Masarykovy univerzity. Při soutěži je nutné prokázat schopnost dobře porozumět slyšenému textu, znát jazyk a reálie španělsky mluvících zemí. Účast ve finále je spojená s doprovodným programem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info