América Latina Hoy 2021

Již po patnácté byla pořádána v rámci Masarykovy univerzity mezinárodní studentská konference América Latina Hoy / Latin America Today, tentokrát ve dnech 1.-3. prosince 2021. Interdisciplinárně pojatá konference se tematicky věnuje otázkám spojeným se současnou Latinskou Amerikou a probíhá ve dvou jazykových sekcích, španělské a anglické.

2. 1. 2022

Letošní ročník se uskutečnil pod patronací Mexického velvyslanectví v Praze a na slavnostním zahájení vystoupila mexická velvyslankyně Leonora Rueda Gutiérrez. S příspěvky vystoupilo více než 42 řečníků na témata pokrývající domorodé komunity a jejich současnou situaci, ženská práva v Latinské Americe, vzestup ekoturismu, budoucnost místních jazyků a mnoho dalších.

"Počátky z roku 2006 jsou spojeny s nadšenectvím studentů, kteří spolu chtěli sdílet zajímavá témata či novinky ze svého oboru a procvičit si současně prezentační dovednosti ve španělštině," říká lektorka CJV Athena Alchazidu, která konferencí provázela. První ročníky, které se uskutečnily v Brně a v Praze, měly podobu prezenčních setkání a účastnili se jich nejen studenti českých a slovenských univerzit, a také četní stážisté, kteří na těchto institucích pobývali v rámci stáže či výměnného studijního pobytu. "Tak jako v mnoha dalších oblastech společenského života, v roce 2020 nastal zlom, jelikož preventivní protiepidemická opatření spojená pandemií si tehdy vyžádala přechod do online prostředí. Pro studentskou konferenci to však byl nesporný přínos, a to nejen z hlediska tehdejšího ročníku, ale také s ohledem na další koncepci. Virtuální prostor umožnil přizvat na konferenci studenty z partnerských univerzit z Latinské Ameriky, pro které by prezenční účast nebyla z různých důvodů realizovatelná," dodává Alchazidu.

Na podzim 2021 se konference uskutečnila v online formátu již podruhé, a je již jasné, že si vzhledem k nepopiratelným výhodám si do budoucna zachová i tuto podobu. Konference je tak příležitostí k setkávání a k diskuzím, kdy spolu mohou hovořit studenti z různých částí světa a získávat tak cenné zkušenosti. Dalšími zahraničními partnery letošní konference byly Universidad del Azuay z Ekvádoru, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA, dvě salvadorské instituce a také konsorcium UNIDA, které usiluje o udržitelný rozvoj  Amazonie. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info