Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Setkání skupiny VaV - říjen

17.10.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Místo: CJV MU, Komenského nám. 2

Termín: čtvrtek  17. 10. 2019 od 14:30

Kontaktní osoba: Kateřina Sedláčková (katerina.sedlackova@cjv.muni.cz)

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net