Byli jste v dětství bilingvní? Zapojte se do výzkumu vícejazyčnosti!

Umíte více jazyků a zajímá Vás, jak fungují v naší mysli? Byli jste v dětství bilingvní, ale jeden ze svých jazyků jste přestali používat a zapomněli jste ho?

6. 10. 2020

Hledáme dospělé dobrovolníky všech věkových kategorií do psycholingvistického a neurolingvistického výzkumu vícejazyčnosti.

Unikátní výzkum je spoluprací Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a vědeckého pracoviště CEITEC.

Charakteristika případných zájemců:
V předškolním období jste si v přirozeném prostředí osvojovali češtinu a další jazyk či jazyky (např. kvůli rodičům, kteří pocházeli z různých jazykových zázemí, příp. kvůli přesunu do cizí země apod.), ale jeden z jazyků jste přestali aktivně používat a Vaše paměť už k němu nemá přístup.

V případě zájmu o účast v tomto výzkumu kontaktujte, prosím, lektorku CJV Lindu Doleží. E-mail: dolezi@med.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info