Častý feedback i osobní kontakt. Co oceňuje na výuce angličtiny na právech učitel gymnázia?

Lektoři angličtiny na PrF MU měli v týdnu od 8. do 12. dubna ve výuce návštěvu. Miroslav Ježek, učitel anglického jazyka na gymnáziu v Třebíči, využil možnosti absolvovat náslechy v jazykových hodinách na univerzitě. Zapojil se do projektu MŠMT Šablony pro SŠ, jehož smyslem je propojovat středoškolské a vysokoškolské úrovně vzdělávání. Středoškolští učitelé si mohou vybrat univerzitu, fakultu i katedru dle svého zájmu, a strávit na ní týdenní stáž v rozsahu 40 hodin. Vedle katedry anglistiky se Ježek rozhodl získat zkušenosti také na oddělení CJV na PrF MU. S jakými zkušenostmi a dojmy odchází?

16. 4. 2019

<div>Právnická fakulta MU.</div>
Právnická fakulta MU.

Jak může stáž na vysoké škole (a konkrétně na Právnické Fakultě MU) přispět ke kvalitě výuky angličtiny na střední škole?

Angličtinář má mezi učiteli na střední škole specifickou pozici, protože s jeho předmětem se studenti velmi pravděpodobně setkají i na vysoké škole. Myslím, že studentům pomůže, když jim budu moct říct, jakým způsobem probíhá výuka angličtiny na vysoké škole – kolik času a úsilí se věnuje slovní zásobě, gramatice, výslovnosti, jaké jsou nároky na úspěšné ukončení, z jakých materiálů se vychází. Zatím mám srovnání jen z FF a PrF, ale rád bych se přišel podívat i na výuku angličtiny na LF a ESF.

Jak pomůže stáž vašim studentům?

Studentům můžu nachystat nějaké aktivity, které se týkají právní angličtiny a upozornit je na zajímavé skutečnosti s právním přesahem. Třeba zaměřit výuku na termíny, které jsou sice používány v právní angličtině, ale jsou zároveň i běžným výrazivem – např. mzda vs. plat. Zatímco tyto dva termíny jsou v běžném jazyce užívány jako synonyma, v právní řeči to tak vůbec není.

Jaké dobré praxe ve výuce angličtiny na CJV PrF Vás zaujaly? Inspirujete se některými ve vlastní výuce?

Zaujalo mne, že vyučující nevychází z žádných učebnic, ale veškeré materiály si opravdu připravují sami, aby jim vyhovovaly. Výuka tedy neprobíhá stylem „učebnice, str. 20-30, ptejte se, jestli je něco nejasné…“. Zároveň se mi líbí častý feedback od vyučujících a osobní kontakt se studenty – není to o tom si výuku „odsedět“ a zvládnout zápočtovou písemku, přičemž vyučující ani neví, jak se studenti jmenují. Jinak formátem se hodina, na které jsem byl, poměrně věrně podobala hodinám, které mám na gymnáziu.

Co řeknete svým studentům (zájemcům o studium na PrF MU), až se vrátíte ze stáže?

Řeknu jim, že výuka angličtiny na PrF MU se pohybuje na úrovni B2 a tomu odpovídá i slovní zásoba a gramatika. Dále je budu informovat, že výuka je sice zaměřena na jeden konkrétní obor, ale zároveň odpovídá zhruba tomu, kam by se měl výborný student na gymnáziu dostat už před příchodem na VŠ. A že státní maturita z angličtiny je zoufale málo na to, aby se úspěšně popasovali s výukou angličtiny na VŠ. V neposlední řadě nezapomenu také podotknout, že vyučující angličtiny na PrF jsou velice milí a vstřícní! Ještě jednou jim tímto moc děkuji!

Více článků

Přehled všech článků