CJV zahajuje projekt EPSULA, který pomůže zachovat domorodé jazyky a kulturu Latinské Ameriky

Zachování kulturního dědictví včetně písemně nikdy nezaznamenaných jazyků domorodých komunit Latinské Ameriky má za cíl projekt EPSULA (Educational Portal for Sustainable Cultural Diversity in Latin America). Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity jako hlavní koordinátor spolupracuje se šesti institucemi z Ekvádoru, Salvadoru, Španělska a Finska na vzniku vícejazyčného online portálu, který uchová autentické jazykové materiály a zároveň podpoří udržitelný cestovní ruch. Cílem projektu je využít kombinaci technologií, vzdělávání a ochrany kulturního dědictví ke zlepšení situace zranitelných domorodých komunit v odlehlých oblastech způsobem šetrným k životnímu prostředí. První společný meeting partnerů proběhne 28. března ve druhém největším městě Salvadoru Santa Ana

24. 3. 2023

Ilustrační fotografie. Zdroj: Unsplash

Na projektu spolu spolupracují: Universidad de Santiago de Compostela, Tampere University of Applied Sciences, Universidad Politécnica Salesiana, University of Azuay, Universidad Católica de El Salvador a Universidad Don Bosco. Dopad projektu bude spočívat kromě vytvoření vzdělávacích materiálů i ve větším propojení mezi místními komunitami, neziskovými organizacemi, cestovními kancelářemi a veřejnými orgány tak, aby byl vytvořen funkční model rekvalifikačních kurzů a školení pro práci s latinskoamerickým kulturním dědictvím v místech, kde se know-how vytrácí a příležitosti pro obyvatele jsou velmi limitovány. 

Ekvádorští a salvadorští partneři budou sbírat a zaznamenávat materiály mezi zranitelnými domorodými komunitami v odlehlých oblastech, přepisovat je a překládat do španělštiny. Evropští partneři na základě autentických materiálů vytvoří online portál a vzdělávací moduly, metodická školení a moduly na podporu udržitelného cestovního ruchu. Nakonec všichni partneři představí portál cílovým skupinám (pedagogům, sociálním pracovníkům, turistickým agentům) v Latinské Americe a EU. 

Součástí setkání v Santa Aně bude 28. března také ambasador Evropské Unie pro stát Salvador a rektor partnerské univerzity (Universidad Católica de El Salvador).

CJV bude ​o projektu EPSULA, který bude trvat do roku 2025, dále informovat skrze své webové stránky a sociální sítě. 


Projekt vzniká za podpory Evropské Unie.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info