Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

  • 6. září 2019
  • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
    Lipová 41a, Brno, Česká republika

Cílem konference je propojit odborníky z řad vyučujících anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka pro specifické účely v oblasti ekonomických věd v univerzitním prostředí České republiky a sousedních zemí za účelem sdílení profesních znalostí, zkušeností a diskuse o současných trendech v této oblasti. Konference nabídne platformu pro odbornou debatu o roli učitele obchodního jazyka v éře mileniálů, metod, které formují moderní třídu až po tvorbu materiálů a hodnotících nástrojů jazykové způsobilosti.

Témata

  • specifika výuky obchodní angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny
  • metodologie
  • vývoj a tvorba výukových materiálů
  • tvorba sylabů kurzů
  • hodnocení a testování
  • nové trendy v oblasti výuky

Jednací jazyky

čeština, angličtina

Důležité termíny

Zaslání abstraktů
15. 5. 2019 (prodlouženo do 20. 5.)
Včasná platba
15. 5. 2019 (prodlouženo do 20. 5.)

Konferenční poplatky

Včasná platba: 650 Kč nebo 25 eur
Pozdní platba (do 31. 7. 2019): 800 Kč nebo 30 eur

Písemné příspěvky z konference budou postoupeny k procesu peer-review a vybrané příspěvky publikovány v odborném recenzovaném časopise CASALC Review.

Podrobný program

Zahájení (8.45–10.30)
1. blok (10.50–11.50)
Supporting autonomous language learning in teaching LSP – the teachers’ perspective

Supporting autonomous language learning in teaching LSP – the teachers’ perspective

Kdy: 10.50–11.10
Kde: místnost P302a

Réka Asztalos
Budapest Business School

Réka Asztalos, PhD., lecturer, Language Department, Budapest Business School, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism. Réka Asztalos teaches English for Tourism and Hospitality, and English for Business Purposes at Budapest Business School, University of Applied Sciences. She holds a PhD in English language pedagogy focusing on the pedagogical purposes of using ICT tools in higher education. Her research interests include autonomous learning and how to enhance students’ ability and willingness to study independently, including informal learning. She has presented on these topics regularly at conferences and also published in academic journals. Alexandra Szénich, lecturer, Language Department, Budapest Business School, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism Alexandra Szénich teaches German for Tourism and Hospitality, and German for Business Purposes at Budapest Business School, University of Applied Sciences. She holds a PhD in language testing specialized in secondary school final exams. She has been coordinating a research project on autonomous learning including the four faculties of the university starting in September 2017. She is a regular conference presenter, and an author of academic publications on these topics.

Our research is the second part of a research project carried out at the Institute of Foreign Languages and Communication at the Budapest Business School, University of Applied Sciences in 2017-18. While the first phase focused on LSP students, the second phase aimed at investigating LSP teachers’ disposition towards autonomous language learning in higher education, as well as their experience and practices supporting students’ autonomous language learning. Interviews were conducted with ten LSP teachers (including English, German, Spanish, French and Italian teachers) from the four faculties of the university in May 2018. The interviews focused on the following topics: the respondents’ teaching experience, their disposition towards autonomous language learning, the teacher’s role in enhancing learner autonomy, ways to support the autonomous learning of LSP at university, students’ disposition towards autonomous language learning and the future of teaching LSP. Findings suggest that the majority of teachers consider autonomous language learning important but they also question its feasibility in teaching LSP in higher education for several reasons, which include students’ lack of motivation, the big sizes of groups and the pressure to prepare students for B2 level LSP exams. Based on the results of the two phases of our research, our aim is to develop tools and methods for LSP teachers to support autonomous learning.

Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication

Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication

Kdy: 10.50–11.10
Kde: místnost P302b

Štěpánka Hronová, Ladislava Knihová
VŠFS / University of Finance and Aministration

Mgr. Štěpánka Hronová, MBA je asolventka ZČU v Plzni oboru učitelství anglického jazyka a City University of Seattle oboru General Management, účastnice Fulbrightova programu v USA 2000-01. V rámci mobilit pro pedagogy Erasmus vyučovala na zahraničních partnerských institucích. Věnuje se výuce anglického jazyka a odborných předmětů v angličtině na VŠFS. Zajímá se o progresivní metody výuky jazyka a inovativní učební materiály. Publikuje články a účastní se konferencí týkajících se oblasti ESL, andragogiky, trendů ve vzdělávání a problematiky udržitelnosti.

PhDr. Ladislava Knihová, MBA studied linguistics at Charles University in Prague, specializing in English and Russian, earning a PhDr. degree in philology and teaching instruction. After graduating, she worked in the diplomatic service and since 2009 she has been working for The University of Finance and Aministration (Deputy Head of the Department of Language). She also works as a corporate trainer. Her former and current clients include Harley-Davidson, DHL and ING Bank. In recent years, she has become renowned as an online learning specialist, having been named several times in the annual list of the ‘Top Ten E-learning Movers and Shakers in Europe’. She has published numerous articles on learning technologies and has taken part in e-learning conferences (notably in London and Sheffield). Ladislava focuses on marketing communications, digital marketing and social media marketing, as well as teaching English as a second language. She specializes in English for special purposes (e.g. marketing, finance, banking, management, law, English for the EU, business valuation, accountancy, mechanical engineering etc.). As an e-learning designer, she has won awards. Currently, she is pursuing her studies into graphic design techniques and developing her expertise in various software programmes among the Adobe Master Collection. In 2017, Ladislava earned an MBA, a professional degree, specializing in Marketing & PR. Currently she is studying at the University of Economics at the PhD. programme at Faculty of Business Management, Department of Marketing. Ladislava speaks English, Russian and German, along with some Arabic and Chinese.

With the high speed of innovation advancement, technologies used for foreign language instruction as well as materials and teaching aids are becoming obsolete after significantly shorter time periods compared to several decades or years ago. Therefore, instant adjustment and innovation of materials used in English for specific purposes teaching is necessary. The aim of this paper is to highlight this particular need of (a) content update carefully choosing the most appropriate material based on the state-of-the-art in the given areas and (b) incorporation of innovative technologies in order to follow the trend or become the trend setter in high standard of education. Further, it wants to share two practices of video embodiment into an ESP classroom. In particular, it shows how existing videos with corresponding educational content can be utilized as a part of interactive PowerPoint presentations in peer-to-peer microteaching units during an ESP class. Secondly, the plan with the Bring your own device (BYOD) approach is introduced where students themselves become content creators with the use of the mobile app iMovie having studied several learning nuggets of marketing communication theory. The treatise is complemented by an international research probe among university lecturers across Europe on their use of videos in language instruction.

Obecný jazyk vs. odborný ekonomický diskurz – ostrý řez nebo plynulé continuum?

Obecný jazyk vs. odborný ekonomický diskurz – ostrý řez nebo plynulé continuum?

Kdy: 10.50–11.10
Kde: místnost S305

Veronika Camacho
CJV MU

Mgr. Veronika De Azevedo Camacho vyučuje odborný jazyk na Centru jazykového vzdělávání (MU) se zaměřením na ekonomickou a právnickou španělštinu. Této tematice se věnuje také v rámci výuky v magisterském programu pro tlumočníky a překladatele na Filozofické fakultě MU, dále také v kurzu pro budoucí soudní tlumočníky a překladatele, který koordinuje a vyučuje na Právnické fakultě MU. V neposlední řadě se na problematiku odborné ekonomické španělštiny aktuálně zaměřuje ve své disertační práci.

Práce s odborným textem je nedílnou součástí výuky ekonomického jazyka. Aby bylo možné kvalitně se zdrojovými texty pracovat, je důležité položit si otázku, kde končí obecný a kde začíná odborný diskurz. Na rozdíl od čistě lexikologického hlediska, které sleduje především výskyt a četnost terminologie v textu, při výuce je potřeba brát v potaz i další faktory, a to socio-diskurzivní (typ autora a příjemce a následně stupeň odbornosti textu; platforma a médium, pro které text vzniká), textologické (typologie textů), kognitivní, gramatické a pragmatické (záměr textu, implicitní či explicitní persuaze a s tím spojená i ideologie textu). Na základě těchto hledisek je možné stanovit jaký typ textu je vhodný a atraktivní pro výuku a plně využít diverzity, která se nabízí. Cílem příspěvku je nabídnout možné tipy, jak vhodně využít princip graduality odborných textů (texty vysoce odborné, poloodborné a populárně vědecké) při výuce a motivovat tak studenty k proaktivnímu přístupu při zpracování odborné slovní zásoby.

Motivation, Identity and Autonomy in Learning English for Specific Purposes

Motivation, Identity and Autonomy in Learning English for Specific Purposes

Kdy: 11.10–11.30
Kde: místnost P302a

Ildikó Némethová
University of Economics in Bratislava

PhDr. Ildikó Némethová, PhD. received her master’s degree at the Comenius University in Bratislava and her doctorate degree at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava. Since 2010 she has worked as assistant professor at the Faculty of Applied Languages. The main areas of her specialisation include Intercultural Communication, British Area Studies and English for Specific Purposes. She has participated in several national and international projects. She is the author of several publications in the field of intercultural communication, which form the basis of study materials for teaching intercultural communication at the Faculty of Applied Languages.

This paper aims to analyse the role of metacognition in autonomy research. It examines motivation in relations to the concepts of the self and identity and conceives motivation as an internal process of identification with the person’s self-concept. Furthermore, it attempts to define autonomy as a capacity that entails long-term development. The ultimate goal of the paper is to examine the links that exist between identity, motivation, and autonomy in learning a language for specific purposes.

Teaching Professional Communication to Pharmacy Students

Teaching Professional Communication to Pharmacy Students

Kdy: 11.10–11.30
Kde: místnost P302b

Olyesya Razdorskaya
Kursk State Medical University

Olyesya Razdorskaya is Associate Professor of the Department of Foreign Languages of Kursk State Medical University. She graduated from the Faculty of Foreign Languages of Kursk State Pedagogical University in 1997. She was working as a teacher of English in the secondary schools in the city of Kursk from 1997 till 2005. Since 2005, she has been working at the Department of Foreign Languages of Kursk State Medical University. In 2009, she received the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Russian analogue of Ph.D. in Education) in Moscow Humanitarian Pedagogical Institute. She is a member of Royal Society of Research and Development (India). She is a member of the editorial board of ‘Social and Basic Sciences Research Review’ (Pakistan) and Open Science Journal (Serbia).

Pharmacy students studying ESP are taught how to ‘speak a consumer’s language’ which can be achieved if a specialist has professional reflective skills that are formed in the process of participation in the simulation and business games, didactic dramas designed by the author based on the Reflective and Creative Approach. A pharmacist should have a psychologist’s skills required for the proper communication with the consumers in order to sell medications successfully and the skills of conflict management to reduce the conflicts’ negative impact on the pharmacy’s staff. ESP teacher who designs the educational technologies should be aware of the psychology of professional communication in the process of pharmaceutical care. For improving ESP teaching, cooperation with the different departments (Bioethics, Pharmaceutical Marketing and Management) of Kursk State Medical University is carried out. The development of the future pharmacists’ professional communication is viewed as the development of skills and behaviors necessary for their professional activity, and it becomes efficient only in case of using interdisciplinary links of the discipline ‘Foreign language’ with the other academic disciplines.

Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka

Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka

Kdy: 11.10–11.30
Kde: místnost S305

Iveta Rizeková
Ekonomická univerzita v Bratislave

PhDr. Iveta Rizeková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka francúzskeho jazyka na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). Aktuálne sa venuje výučbe odborného (ekonomického) a akademického jazyka, praktickej štylistiky a reálií Slovenska vo francúzštine. Po absolvovaní letnej univerzity na Obchodnej a priemyselnej komore v Paríži v roku 2004 sa stala zodpovednou osobou za skúšky na získanie diplomu z odbornej francúzštiny v skúšobnom centre EUBA. Je autorkou viacerých učebníc a učebných materiálov, ako aj vedeckých článkov zameraných na oblasť všeobecnej a aplikovanej lingvistiky, didaktiky odborného (francúzskeho) jazyka, na problematiku jazyka pre univerzitné ciele, slovenských a francúzskych reálií a pod.

Príspevok sa zaoberá problematikou didaktického využitia autentického materiálu vo výučbe cudzieho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Autorka príspevku vychádza z presvedčenia, že autenticita má v cudzojazyčnej výučbe dôležité miesto, pretože výraznou mierou napomáha rozvoju komunikačných zručností a interkultúrnej kompetencie. Autentický materiál umožňuje priamo aplikovať nadobudnuté vedomosti do reálneho života. Autorka prináša prehľad jednotlivých druhov autentických dokumentov a predstavuje možnosti ich zakomponovania do výučby odborného (ekonomického) cudzieho jazyka. Sprostredkúva niekoľko konkrétnych námetov na prácu s autentickými textami a dokumentmi, ktoré sa osvedčili v univerzitnej výučbe odborného (francúzskeho) jazyka. Zmieňuje sa nielen o pozitívach, ale aj niektorých problémoch spojených s procesom implementácie autentických dokumentov. Dochádza k záveru, že implementácia autentického materiálu do procesu osvojovania si cudzieho jazyka by mala byť systematická a primeraná, t.j. mala by zohľadňovať nielen vek a jazykovú úroveň učiacich sa, kľúčové a špecifické ciele výučby, ale aj osobnostné predpoklady a preferencie členov učiacej sa skupiny. Na vysokoškolskom stupni jazykového vzdelávania sú autentické zdroje a materiály neodmysliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov, ako aj výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch, pretože pomáhajú pripravovať absolventov pre prax. Autentický materiál prispieva k vyššej efektivite vyučovacieho procesu a zvyšuje motiváciu študentov. Hodiny jazyka sa vďaka nemu stávajú dynamickými a viac orientovanými na potreby učiacich sa.

Lost and Found. University students’ motivation: The LSP teachers’ perspectives

Lost and Found. University students’ motivation: The LSP teachers’ perspectives

Kdy: 11.30–11.50
Kde: místnost P302a

Viktória Lázár
Budapest Business School

Viktória Lázár teaches business English and presentation skills at Budapest Business School (Hungary). She is an experienced teacher of in-company courses of various areas of ESP. At the present she is a doctoral student working on her dissertation “Learner beliefs and goal setting in language learning: The perspective of ESP”. She is a keen supporter of teacher well-being, and student goal-setting.

The research conducted among language learners over the years have proved that the very nature of language learning motivation is dynamic, temporal and also task-dependent. However, not only learners but teachers can provide valuable insights on language learners’ motivation. The primary aim of this qualitative research was to present a group of LSP teachers’ views on the nature of their students’ motivation. The secondary aim was to understand how teachers interpret their roles in the motivation process, and how the ebbs and flows of their students’ motivation influence their professional identities. The research was done among LSP teachers (N = 22) of five languages (English, German, French, Italian, and Spanish), working at the same department which is responsible for teaching LSP and other language-related skills at a business university (Hungary). Semi-structured interviews were conducted, the responses were recorded, transcribed, and then coded with the RQDA software. The findings showed the paths LSP students’ motivation can take according to the LSP teachers: from the initial motivation to demotivation, or from amotivation to remotivation. The responses also shed light on areas where LSP teachers think they can or cannot intervene in the motivational process, and the unique role LSP plays in students’ remotivation. Finally, the affective responses teachers give to their students’ lost or found motivation are presented.

How peer activities changed my classroom

How peer activities changed my classroom

Kdy: 11.30–11.50
Kde: místnost P302b

Ioana Kocúrová-Giurgiu
Škoda Auto University

Mgr. Ioana Kocúrová-Giurgiu, MA graduated with a major in Journalism & Communication and a MA in Translation Studies, focusing on holy writings and script adaptation for television. As a trainer, built a course in Business Communication Competences that is run successfully at Skoda Auto University in the Czech Republic, and it incorporates workshops that promote transferrable skills required in the current labor market. Also designed the current course in English for Academic Purposes and Academic Writing in English, run at the same institution. Runs Cambridge exams preparation courses and acts as a certified Cambridge examiner for the British Council. Currently interested in motivation and motivating factors in the learning process focusing on student interaction and immersion learning.

Peer learning and teaching activities are among the most preferred teaching methods in progressive educational systems. While still not as popular in conventional environments, such activities are more and more required by the students in terms of gaining freedom and taking responsibility for their learning. Although a lot of professionals in education are familiar with many of the techniques and activities, still some, if not most of them, struggle to successfully implement them into their classrooms. Whether this is due to a lack of training, institutional support, or simple ignorance is not yet fully clear. This talk aims at providing professionals with a sample of some of the activities and their application. Participants will also be able to see how student knowledge can be used to teach and expand on topics while making such subjects relevant and student centered. These activities will also help bring more dynamics into the classroom as well as more autonomy and less teacher talk time.

Přechodové učební strategie při osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů oboru Cestovní ruch

Přechodové učební strategie při osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů oboru Cestovní ruch

Kdy: 11.30–11.50
Kde: místnost S305

Ivana Mičínová

Mgr. Ivana Mičínová se věnuje výuce akademické a odborné angličtiny, tvorbě testovacích a výukových materiálů, např. k výuce akademického psaní a podpoře publikačních dovedností. V odborné publikační činnosti se věnuje akademickým dovednostem, testování a aktuálním trendům ve vysokoškolské didaktice, jako je výuka prezentačních dovedností, využití feedbacku, podpora autonomního učení a rozvoj strategií učení.

Zvládnutí adaptace na vysokoškolský typ studia je v prvním ročníku klíčovým faktorem úspěšnosti studenta, z pohledu vysoké školy jde o významný problém retence. V poslední době se znovu nastolují otázky jak snížit procento studentů, kteří zanechají studia v průběhu prvního či druhého ročníku. Proto vysokoškolská pedagogika znovu obrací pozornost k zátěžovým oblastem adaptace jako přizpůsobení studenta a jeho sociálních a studijních návyků na požadavky vysoké školy. Výzkumy dokládají, že klíčovou roli tu hrají kognitivní, metakognitivní, afektivní a behaviorální učební strategie včetně seberegulace. Tento příspěvek se zaměřuje na vztah těchto faktorů a zkoumá jejich vliv na osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů prvních ročníků oboru Cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Výsledky dotazníkového šetření mapují vliv přechodových učebních strategií a seberegulace na výsledky testování osvojování odborné slovní zásoby v angličtině a profesních komunikačních dovedností v prvním ročníku studia. Závěry této pilotní studie naznačují, že rozvinuté behaviorální učební strategie nejsou zárukou rozvoje afektivních strategií. Nejnižší míru pokroku však vykazují profesní dovednosti. Tento výsledek si studenti vysvětlují tím, že na profesní komunikaci nebo analytické dovednosti musí mít jedinec talent. Tyto poznatky lze aplikovat do výuky v prvních ročnících. Prostřednictvím dotazníků lze zmapovat učební strategie studentů a pomocí série didaktických úkolů vést studenty k přehodnocení svých postojů.

2. blok (12.20–13.20)
Educational Change for Industry 4.0 Skills

Educational Change for Industry 4.0 Skills

Kdy: 12.20–12.40
Kde: místnost P302a

Dagmar Sieglová
Škoda Auto University

Dagmar Sieglová, PhD. works for the Škoda Auto University in Mladá Boleslav as a lecturer at the Department of Language and Intercultural Competence Training teaching business and academic English courses, and at the Department of Management and Marketing teaching public relations. She specializes in diversity management, marketing communication and language teaching. She provides trainings, workshops, and consultations in the field of intercultural communication, leadership and marketing. She also specializes in modern teaching methods with a focus on tertiary education.

The contribution presents a set of modern teaching methods suited for the conditions of the 21st century society. In the context of social changes brought along with the Industry 4.0 changes, a renewed set of competences is expected to be needed from school graduates as well as actively working citizens. Based on a newly published book, the author introduces a concept combining interactive, motivational, cognitive, and communication methods into a system that allows teachers and educators to construct their lessons from beginning to end, while developing the key 21st century competences in their students, including cooperation, critical thinking, communication as well as personal responsibility for life-long learning.

Jak analyzovat jazykové testy?

Jak analyzovat jazykové testy?

Kdy: 12.20–12.40
Kde: místnost P302b

Halka Čapková, Jarmila Kroupová
VŠE Praha

Mgr. Halka Čapková, Ph.D. pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupkyně vedoucí katedry anglického jazyka a manažerka zkušebního centra Cambridge English. Vyučuje odbornou angličtinu zaměřenou na ekonomii. Dále se zabývá přípravou elektronických studijních materiálů, elektronickým testováním, tvorbou testových bází a statistickou analýzou testových otázek. Je spoluautorkou učebnice English for Business and Economics, která je používaná v povinných kurzech angličtiny na VŠE. Je dlouholetou členkou Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

PaedDr. Jarmila Kroupová působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyučuje odbornou angličtinu zaměřenou na ekonomii. Věnuje se také tvorbě elektronických studijních materiálů a zabývá se elektronickým testováním, tvorbou testových bází a statistickou analýzou testových otázek. Je spoluautorkou učebnice English for Business and Economics, která je používaná v povinných kurzech angličtiny na VŠE.

Příspěvek si klade za cíl představit konkrétní aplikaci principů klasické teorie testování (Classical Test Theory) na testy s výběrem ze čtyř možností (multiple gap fill), které jsou součástí průběžných a závěrečných testů v kurzech Business English na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro ilustraci jsme použili jednu část závěrečného testu, v němž studenti doplňují do ekonomického textu deset položek vždy s výběrem ze čtyř možností. K analýze byly použity výpočty indexu obtížnosti a bodového biseriálního korelačního koeficientu. Následně byla provedena analýza použitých distraktorů. Vzhledem k tomu, že tento postup lze použít i v případě dalších typů didaktických testů v jakémkoli oboru a jazyce, věříme, že tento příspěvek může nabídnout praktický návod, jak pomocí jednoduchých statistických výpočtů dosáhnout zkvalitnění databáze používaných testů zvýšením jejich spolehlivosti, validity a kvality. Analogický postup jsme následně využili ve studii zabývající se ideálním počtem distraktorů v těchto typech testů. Pomocí detailní analýzy distraktorů jsme zredukovali jejich počet odebráním nefunkčních či částečně funkčních distraktorů a vytvořili identický test se třemi distraktory. Následně jsme tento modifikovaný test pilotovali na stejném vzorku studentů a porovnali náročnost a spolehlivost obou variant. Stručné seznámení s výsledky studie tvoří součást tohoto příspěvku. K ověření těchto poznatků jsme využili statistický program SPSS poskytující detailní výstupy v oblasti analýzy testů.

Specifika a perspektivy výuky odborného ekonomického jazyka v digitální současnosti

Specifika a perspektivy výuky odborného ekonomického jazyka v digitální současnosti

Kdy: 12.20–12.40
Kde: místnost S305

Dana Bednářová

PaedDr. Dana Bednářová je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor germanistika, rusistika, pedagogika. Vyučuje němčinu pro profesní potřeby a odbornou ekonomickou němčinu se zvláštním zřetelem k oboru cestovní ruch. Ve své publikační a výzkumné činnosti se věnovala lexikálním a lingvodidaktickým aspektům odborného jazyka pro cestovní ruch, nyní rovněž využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků.

Dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií významně ovlivňuje nejen kurikulární obsahy vzdělávání, nýbrž má dalekosáhlé důsledky pro volbu a uplatnění nových forem výuky v souladu s požadavky digitální současnosti. Platí to v plné míře i pro výuku odborného cizího jazyka, která má reflektovat nové podmínky a potřeby odborné cizojazyčné komunikace ve stále více se digitalizující sféře ekonomiky. Příspěvek se zabývá specifiky výuky cizích jazyků v terciární sféře a přibližuje změny a posuny, k nimž dochází v souvislosti s implementací digitálních technologií, a které vnášejí zcela nové dimenze do výuky odborného ekonomického jazyka. Změny se týkají nejen obsahu a forem výuky, ale i role vyučujícího a postavení nové generace posluchačů, tvorby výukových materiálů, způsobů hodnocení dosažené cizojazyčné kompetence a dalších aspektů výuky cizích jazyků. Autorka představuje tzv. hybridní koncept výuky odborného cizího jazyka, který umožňuje skloubit tradičnější formy výuky s využitím komponent e-learningu a m-learningu jak při prezenční výuce, tak i při řízeném samostudiu. Na příkladu odborné němčiny pro obor cestovní ruch popisuje možné využití digitálních médií a technologií ve vztahu k autentičnosti a interaktivnosti výuky, možnostem její vnitřní diferenciace a mnoha dalším aspektům osvojování odborného jazyka.

Online authentic texts in Business English classes – a practical perspective

Online authentic texts in Business English classes – a practical perspective

Kdy: 12.40–13.00
Kde: místnost P302a

Žaneta Pavlíková, Katarina Zamborová
University of Economics in Bratislava

Mgr. Katarina Zamborová, PhD. is an English teacher and scholar at the Faculty of Applied languages of the University of Economics in Bratislava, Slovakia. Her degree is in Teaching English and Slovak and her PhD. is in Teaching Foreign Languages. She has 10 plus years of experience of teaching at international schools, high schools and universities. Her field of interest is student-centered teaching, self-directed learning, ESL, English for Specific Purposes and innovative methods of teaching foreign languages.

Foreign language teaching is a matter of course in all types of schools in today’s globalized world. Teaching foreign languages at tertiary level should prepare students for active use of language in professional practice. In Western countries, information communication technologies (ICT), such as computers and the Internet, are commonly used in the teaching process. The Slovak Republic is one of those countries that do not make sufficient use of these technological achievements. We live in a time when almost every child, every student owns a smartphone, a computer and has internet access. It is important to realize that young people are very skilled in this area and that the use of the Internet is not a problem for them. Using ICT in the teaching of a foreign language in the tertiary sector, can greatly contribute to students´ better preparedness for the labour market, whether at home or abroad. The use of these technologies also contributes to reaching high effectivity in the learning process, increases students‘ motivation to learn the language itself, leads to logical thinking and increases the ability to express themselves in communication. In the article the authors focus on the practical usage of online authentic texts in teaching English for specific purposes mainly at the tertiary sector of education. The main purpose of the authors is to discuss the issue of authenticity in ESP classrooms and give a practical picture of the possibilities offerd by the wide range of online authentic texts. The main goal of the authors is to prove that by using authentic on-line texts, a communicative situation can be achieved in the teaching of a foreign language, which can be transformed into an authentic communicative situation with the help and guidance of the teacher.

Vyučovanie španělčiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vyučovanie španělčiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kdy: 12.40–13.00
Kde: místnost P302b

Mária Spišiaková, Zuzana Kittová
Ekonomická univerzita v Bratislave

Doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (FFUK) v Bratislave, odbor slovenčina-španielčina. Po dvojročnej stáži v Mexiku na Univerzite Veracruz získala PhD. tiež na FFUK v odbore Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, romanistika. Habilitačnú prácu v odbore Všeobecná jazykoveda obhájila rovnako na FFUK v roku 2017. V rokoch 2004-2006 hosťovala na Univerzite Complutense v Madride ako lektorka slovenského jazyka. Od roku 2012 pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU BA) v odbore Komerčné inžinierstvo. Na EU BA získala aj titul PhD. v odbore Svetová ekonomika. Okrem toho absolvovala štúdium Európskeho a medzinárodného obchodného práva na univerzite v St. Gallene vo Švajčiarsku. Vedecko-pedagogický titul doc. jej bol udelený v roku 2007 v odbore Medzinárodné podnikanie. Aktuálne pôsobí na Obchodnej fakulte EU BA.

V príspevku sa zameriavame na potreby študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave – najväčšej univerzite na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti ekonómie a podnikania – ohľadom vyučovania španielčiny ako cudzieho jazyka. Na základe dotazníkového prieskumu medzi študentmi sme zhodnotili význam ovládania španielčiny v rámci celkového štúdia, a to z hľadiska budúcej profesijnej kariéry po ukončení štúdia, z hľadiska relevantnosti konkrétnych tém v osnovách, z hľadiska požadovaných výsledkov vzdelávania a kompetencií, hodnotili sa tiež nadobudnuté vedomosti a kompetencie. Cieľom prieskumu bolo zistiť súčasný stav vyučovania španielčiny a stanoviť možné zlepšenia výučby.

Co je to hospodářská němčina a jak ji vyučovat

Co je to hospodářská němčina a jak ji vyučovat

Kdy: 12.40–13.00
Kde: místnost S305

Věra Höppnerová
VŠE Praha

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. je členkou katedry německého jazyka na VŠE. Zabývá se výzkumem německého hospodářského jazyka zejména po stránce frazeologické a slovotvorné, působením interlingvální interference, výzkumem chyb v obecném i hospodářském jazyce a vlivem angličtiny při osvojování němčiny. Je autorkou více než 230 odborných článků v odborných časopisech v České republice i v zahraničí a více než 70 učebnic pro vysoké školy, jazykové školy, střední a odborné školy (Moderní učebnice němčiny, Deutsch im Gespräch, Němčina pro jazykové školy, Němčina pro číšníky a kuchaře, Deutsch im Tourismus, Zrádná slova v němčině, Zrádná slova v hospodářské němčině. 100 nejčastějších chyb a jak je napravit, Obchodujeme německy, Kontakte. Deutsche Konversation, Wirtschaftsdeutsch aktuell, Begleiter durch die deutsche Grammatik aj.). Vedla či oponovala více než 20 doktorských a docentských prací.

Hospodářský jazyk je velmi heterogenní a mnohovrstevný pojem. K jeho specifikům patří jeho propojení s obecným jazykem, sepětí s ostatními odbornými jazyky a interkulturalita, vyplývající z přeshraniční činnosti hospodářských subjektů. Výuka hospodářského jazyka klade na vyučujícího zvláštní požadavky. Vyžaduje si znalost oboru a potřeb praxe. Nemusí být v žádném případě nudná a suchopárná, když ve výuce využijeme vizualizaci a aktivizujeme studenty formou párové práce.

Eliminating Plagiarism from Student Project Work

Eliminating Plagiarism from Student Project Work

Kdy: 13.00–13.20
Kde: místnost P302a

Henrieta Kožaríková, Eva Kaščáková
Technical University of Košice

Mgr. Eva Kaščáková, PhD. works as an assistant professor at the Department of Languages, Technical University of Košice, Slovakia. She studied Philosophy and the English language at the Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov. She received her PHD. degree in Education Technology from the University of Constantine the Philosopher in Nitra. Eva Kaščáková currently teaches English for Specific Purposes, such as Business English, Financial English, English for International Tourism, English for Mechanical Engineering, English for Civil Engineering and English for Computer Users. Her professional and research interests revolve around applied linguistics, ESP methodology, including the utilization of ICT in language education, course design, and assessment. Eva Kaščáková has co-organized 6 biennial international conferences on foreign languages named FORLANG and edited the conference proceedings.

Mgr. Henrieta Kožaríková, PhD. is an assistant professor at the Department of Languages at Technical University of Košice. She works as a teacher of English for Specific Purposes (Business English, English for Civil Engineering, English for Mechanical Engineering, English for Computers) and she also teaches Slovak language for foreigners. Her expertise includes methodology of teaching foreign languages, blended learning, interactive form of teaching, materials writing and syllabus design. Her research focuses on the differences between traditional and flipped classroom approach in the process of inquiring English business and financial terminology at the Faculty of Economics, student-centred activities engaged in the classroom and the active form of teaching and learning. Her research interests also include issues of linguistics, applied linguistics, lexicology and terminology. She concentrates on English financial terminology, its character, usage and an adoption in the system of Slovak language with the aim to identify the most frequent form of borrowing.

Project work has been very popular for a few decades and various project tasks are regularly assigned to students across curricula throughout their study However, in spite of having considerable experience with projects by the time they start tertiary education, university students often lack basic academic writing skills, especially in relation to academic dishonesty and plagiarism. The paper attempts to identify typical violations of copyright law in the final projects of Business English courses, such as not giving due credit to the creator of an idea, intentional and unintentional acts of plagiarism, unacceptable paraphrasing, unacceptable use of quotations, or other inadequate uses of sources. The authors look for the causes of these acts and also propose the solutions that go beyond sophisticated uses of plagiarism checkers. Besides providing proper training in citing, paraphrasing and summarising, the authors suggest the need to reevaluate the relevancy and challenge inherent to the project task. Thus not only uniqueness and originality of the outcome will be achieved but also authenticity and development of relevant 21st century skills, in all three Ls categories (learning, literacy, and life) such as critical thinking, problem solving, creativity, cooperation, information literacy or productivity and reliability, leading to the development of autonomous life-long learning.

Využitie Web 2.0 aplikácií vo výučbe cudzích jazykov

Využitie Web 2.0 aplikácií vo výučbe cudzích jazykov

Kdy: 13.00–13.20
Kde: místnost P302b

Eva Stradiotová
Ekonomická univerzita v Bratislave

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. je odborný asistent na na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo výskume sa zameriava na využívanie technológií vo výučbe jazykov. Je hlavným koordinátorom v projekte KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky): Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov. Je členkou redakčnej rady časopisu Forum of Foreign Languages, Political Science and International Relations.

Informačné a komunikačné technológie (IKT) sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou nielen profesionálneho života, ale aj súkromného. V dnešnej dobe si ťažko predstavíme živote bez mobilných telefónov, počítačov, internetu, a ďalších technických vymožeností, ktoré máme vďaka vývoju IKT k dispozícii. Vývoj IKT prináša nielen nové technické vymoženosti, ale aj pokles cien starších technológií, ktoré sa tým stávajú dostupné širokej verejnosti. Vzhľadom na tento vývoj IKT je prirodzené, že sa očakáva, že sa budú vo väčšej miere využívať aj vo vzdelávacom procese, kde ich cieľom nie je nahradiť učiteľa alebo tútora. Ich cieľom je motivovať študentov k štúdiu jazykov, umožniť učiteľom pripraviť si zaujímavé študijné materiály, sprístupniť autentické materiály, sprostredkovať autentické publikum, rozvíjať digitálnu gramotnosť. V príspevku sa zameriavame na web 2.0, ktorého súčasťou sú webové aplikácie ako sú weblogy, audioblogy a podcasty a možnosti ich využitia vo výučbe cudzích jazyk. Výhodou týchto webových aplikácií je, že väčšina užívateľov internetu sa s blogmi už stretla a väčšinou sú zadarmo, pokiaľ si vystačíme so základnými funkciami. Vytváranie a publikovanie na blogoch zvládne každý užívateľ, aj ten, ktorý si myslí, že nie je technicky zdatný. Prostredníctvom týchto webových aplikácií môžeme študentom sprostredkovať učebné materiály, môžu slúžiť ako platforma pre diskusiu. Študenti môžu na blogoch publikovať svoje príspevky a vytvoria si tak vlastné portfólio príspevkov, ktoré je archivované. Blog môže slúžiť aj ako triedny časopis alebo nástenka.

Rozvíjanie zručnosti počúvania s porozumením vo výučbe odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Rozvíjanie zručnosti počúvania s porozumením vo výučbe odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kdy: 13.00–13.20
Kde: místnost S305

Jana Kucharová, Ingrid Kunovská
Ekonomická univerzita v Bratislave

Autorky príspevku Mgr. Jana Kucharová, Ph.D. a Mgr. Ingrid Kunovská, Ph.D. pôsobia na Katedre nemeckého jazyka Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave ako odborné asistentky. Aktívne vyučujú nemecký jazyk ako cudzí jazyk na všetkých fakultách univerzity. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberajú predovšetkým didaktikou nemeckého jazyka, pričom kladú dôraz na modernizáciu a zatraktívnenie procesu výučby nemeckého jazyka.

Komunikatívna výučba cudzích jazykov si vyžaduje rozvíjať u učiacich sa všetky jazykové zručnosti a kompetencie s cieľom nadobudnúť čo najvyššiu komunikatívnu kompetenciu v cieľovom jazyku. Platí to i pre výučbu odborného jazyka. Na jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujú študenti dvoj- až trojsemestrálne kurzy odborného jazyka v dvoch zvolených cudzích jazykoch. Nemecký jazyk je po angličtine druhým najpočetnejšie zastúpeným cudzím jazykom v rámci výučby na našej univerzite. Študenti si nemčinu vyberajú predovšetkým ako druhý cudzí jazyk. Úroveň jeho ovládania preto nižšia, v rámci týchto kurzov dosahuje maximálne úroveň B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. O to viac je potrebné ponúknuť študentom možnosť zlepšovať ich komunikačné schopnosti pomocou rôznych metód, foriem i prostriedkov výučby a ukázať im, ako sa jazykovej výučbe môžu venovať aj samostatne, po absolvovaní kurzov odborného nemeckého jazyka v rámci ich vysokoškolského štúdia. Preto sme sa v rámci projektu KEGA (KEGA 005EU-4/2018) rozhodli zaoberať sa problematikou rozvíjania receptívnej jazykovej zručnosti počúvania s porozumením v rámci výučby odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako prostriedok na rozvíjanie počúvania s porozumením sme si na už existujúcej platforme vytvorili vlastný podcast. Použili sme ho ako médium, prostredníctvom ktorého sme postupne študentom zverejňovali nahrávky s textami na počúvanie s porozumením a rôzne typy úloh k nim. V príspevku prezentujeme čiastkové výsledky našej doterajšej práce a formulujeme východiská pre ďalšie, ešte hlbšie skúmanie zvolenej problematiky.

3. blok (14.30–15.15) – workshopy
No need for textbooks in the 21st century: A multidisciplinary expert perspective to teaching economy

No need for textbooks in the 21st century: A multidisciplinary expert perspective to teaching economy

Kdy: 14.30–15.15
Kde: místnost P303

Dagmar Sieglová
Škoda Auto University

Dagmar Sieglová, PhD. works for the Škoda Auto University in Mladá Boleslav as a lecturer at the Department of Language and Intercultural Competence Training teaching business and academic English courses, and at the Department of Management and Marketing teaching public relations. She specializes in diversity management, marketing communication and language teaching. She provides trainings, workshops, and consultations in the field of intercultural communication, leadership and marketing. She also specializes in modern teaching methods with a focus on tertiary education.

The workshop demonstrates a practical implementation of cooperative learning methods into economic English instruction while applying the content and language integrated learning approach. The presented classroom activities focus on work with basic economic terms while enhancing individual language competences. Materials from varied open resources on internet are used to show how the utilize the potential of the modern communication and information technologies. They include textual, graphical as well as audio-visual excerpts from experts and professional publications. The purpose of the workshop is to show how English for specific purposes can be taught in an interactive, modern, qualified, and up-to-date manner.

Sustaining Motivation

Sustaining Motivation

Kdy: 14.30–15.15
Kde: místnost P302b

Johanna Rakaseder, Rebecca Turner
St. Pölten University of Applied Sciences

Dr. Johanna Rakaseder was born in Nicaragua in 1973. She holds a PhD in Spanish by the University of Vienna and a Bachelor of Science in Business Administration by St. Michael’s College, USA (Fulbright Scholarship). Johanna is Professor of Spanish and Head of Spanish and French at the Department of Media and Economics of the Applied University of St. Pölten, Austria. In 2014 she was awarded with the title of FH-Professor for her research and teaching performance. From 2013 – 2018 she was the International Coordinator of the Department of Media and Economics of the Applied University of St. Pölten and she has taught as a guest lecturer at different Partner Universities in Spain, Germany, Finnland and Russia, with topics related to Language and Culture, Intercultural and International Marketing and Austrian Media Landscape.

Rebecca Turner is Head of English in the Department of Media and Economics at St. Pölten University of Applied Sciences. She has been in the TEFL business since 1994, has worked as DoS in a private business language school in Vienna, as well as running the Cambridge CELTA teacher training course. Rebecca is author of ‘English for Emails’ from Cornelsen Verlag and has been part of the authoring team on the “Business Result” series by Oxford University Press.

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out." – Robert Collier

"There are two kinds of people in this world: those who want to get things done and those who don’t want to make mistakes." – John Maxwell

Stimulating motivation is usually easy at the beginning of a new course as most students are curious, enthusiastic and expectations are high – but how can we sustain these feelings? Motivation is crucial for effective learning; however, as our courses progress, we are often left scratching our heads and asking ourselves why our students appear to have lost their motivation. Furthermore, a lack of motivation has negative effects on a variety of aspects, classroom dynamics, levels of performance and ultimately enjoyment. For teachers, working with a demotivated class is hard work, deflating and leaves us with a sense of dissatisfaction – so what can we do? In this workshop we will address the topic of motivation and how we can continue to motivate our students. Through a variety of media, we will discuss aspects of motivation, we will try out materials from both Spanish and English courses that have motivated students, and look at techniques which motivate. Participants will be encouraged to share their ideas and contribute to our interactive and hands-on workshop.

Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv

Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv

Kdy: 14.30–15.15
Kde: místnost S305

Silvie Bilková
CJV MU

Mgr. Silvie Bilková vyučuje odbornou angličtinu na Centru jazykového vzdělávání (MU). Zaměřuje se na tvořivý přístup k výuce s důrazem na rozvoj tvořivého a kritického myšlení. Přestože se v seminářích zabývá zejména ekonomickou angličtinou, snaží se zahrnovat i ukázky z oblasti kultury cílového jazyka, zejména filmů, hudby a kreslených seriálů.

Umět se orientovat v současném ekonomickém dění, vědět, jak si stojí česká ekonomika v porovnání se světovou, jak se vyvíjí, zajímat se jaké jsou trendy v podnikání, jaká je aktuální míra nezaměstnanosti, jak velký je schválený rozpočet na příští rok a mnoho jiného, by mělo být nedílnou součástí profilu studenta každé ekonomické fakulty. Jak „být v obraze“ a umět to vyjádřit anglicky je cílem aktivity zvané Business news, v rámci které studenti prezentují krátké zprávy z ekonomické oblasti. Během workshopu budou představeny různé způsoby prezentace těchto zpráv a aktivit s nimi spojených. Důraz při prezentacích a následných aktivitách je kladen na to, aby byl aktivní nejen prezentující těchto zpráv ale i jeho posluchači.

4. blok (15.35–16.35)
Applying Current Research in Business and Economics Courses

Applying Current Research in Business and Economics Courses

Kdy: 15.35–15.55
Kde: místnost P302a

Dawn Nichols
Humboldt University

My presentation describes the application and reception of an adaptable lesson plan used with C2 level English for International Finance students at Humboldt University’s language center. This interactive plan provides a structure for applying authentic texts with upper-level participants to improve their communicative language skills in five key areas: reading, writing, speaking, listening, and intercultural competence. We will begin with a brief introduction to my students via language learner profiles. Following that, we will explore the what and why of the plan as well as how it can be (and has been) modified. Before opening our discussion, we will have a look at some initial results and student feedback.

M-learning ve výuce ekonomického jazyka (Jak využít smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových dovedností)

M-learning ve výuce ekonomického jazyka

Jak využít smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových dovedností

Kdy: 15.35–15.55
Kde: místnost P302b

Lenka Kalousková
VŠE Praha

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. je absolventka germanistiky a historie na Filosofické fakultě University Karlovy se semestrálními pobyty na univerzitách v Lipsku a v Bernu, doktorát získán na UK z německé filologie. V současnosti působí na Katedře německého jazyka VŠE Praha, zaměřuje se na výuku ekonomické němčiny, didaktiku a onomastiku.

Informační a komunikační technologie mění svět a výrazně ovlivňují naše chování. Z pedagogické praxe i z dostupných statistik vyplývá, že pro dnešní posluchače vysokých škol je již smartphone či tablet neodmyslitelnou součástí každodenního života, a logicky se tedy nabízí otázka, zda a jak efektivně integrovat používání přenosných mobilních přístrojů do vzdělávacího procesu (tzv. m-learning) konkrétně do výuky cizího jazyka. Přitom je třeba využít jejich potenciál (autentičnost, aktuálnost, situativní zakotvenost, vzájemnou propojenost, audiovizuální aspekty atd.) a eliminovat nedostatky (nomofobie, omezení vlastní myšlenkové aktivity, logického odhadu a schopnosti kompenzační strategie etc.). Cílem mého příspěvku je ukázat, že se použití smartphonu při výuce odborného cizího jazyka nemusí omezovat pouze na aplikace vhodné pro osvojování slovní zásoby a procvičování gramatiky, ale že díky m-learningu lze rovnoměrně rozvíjet jednotlivé produktivní a receptivní dovednosti, a to jak během prezenční fáze studia, tak během řízeného samostudia. Protože je pro výuku cizího jazyka ve srovnání s odbornými předměty charakteristický větší podíl bezprostřední sociální interakce, bude věnován zvláštní zřetel rozvoji dovednosti monologického a dialogického ústního projevu.

The role of Quizlet in learning business vocabulary

The role of Quizlet in learning business vocabulary

Kdy: 15.55–16.15
Kde: místnost P302a

Ladislav Václavík
MUNI Language Centre

Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. is a teacher-researcher at Masaryk University Language Centre, Brno, Czech Republic. Specialising in both Business English and French for Specific Purposes (academic, medical), he is mainly interested in creativity, motivation, course-building, ICT, and blended-learning areas.

In these revolutionary times of technological progress, the use of ICT has become widespread. It is used in all areas of language learning and influences both the learning and the teaching process. Quizlet is an online flashcard programme which offers learners opportunities to enhance their vocabulary. The following article describes an experiment conducted in three ESP classes of Business English at the Faculty of Business and Administration of Masaryk University, Czech Republic. In two of the classes, the use of Quizlet was promoted both in class and out of class throughout the term. The learners in the remaining class, the control group, did not use Quizlet. The experiment took place during one of the seminars. Learners in different groups were asked to study carefully chosen sets of twenty English-Czech word pairs, using either Quizlet or classic, paper-based lists. In one of the Quizlet sets, the meaning of the words was illustrated using context clues. A series of two translation tests then gauged the students’ active and passive knowledge of the word meanings. As a follow-up, the results of the translation part of the final credit test were compared. Also, a questionnaire was distributed, mapping learners’ study habits as well as their attitude to Quizlet. The experiment was designed to determine if, and to what degree, Quizlet helps learners acquire vocabulary more efficiently, and to help us investigate the role of context in learning vocabulary. In this presentation, I will describe and discuss the results of the experiment, which illuminate how students perceive Quizlet in terms of effectiveness and user-friendliness.

Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka – příklad studentů oboru MFTAP

Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka – příklad studentů oboru MFTAP

Kdy: 15.55–16.15
Kde: místnost P302b

Hana Delalande
Pedagogická fakulta MU

Ing. Mgr. Hana Delalande je vyučující odborného francouzského jazyka ve studijním programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (od roku 2012) a doktorandka programu Specializace v pedagogice – Didaktika cizího jazyka (od 2017). Téma disertační práce: Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině. Specializace v problematice interkulturní komunikační kompetence, studijní i pracovní mezinárodní mobility a používání francouzského jazyka v pracovním prostředí. Publikační činnost a mezinárodní konference v této oblasti (2017, 2018, 2019).

Již od doby komunikačního přístupu vyučující cizích jazyků plní roli toho, kdo analyzuje potřeby jazykového vzdělávání studentů a výuku přizpůsobuje na základě strategií učení, cílů a potřeb studentů (Richards & Rodgers, 2014, s. 99), což v kontextu výuky odborného – ekonomického cizího jazyka na vysokých školách platí dvojnásob. Aby výuka mohla být efektivní, je třeba se soustředit na to, co absolventi v pracovním prostředí konkrétně potřebují, do jakých situací se dostávají ve formální i neformální komunikaci, ať už s kolegy nebo zákazníky. Propojení univerzitního vzdělávání a trhu práce a hledání konkrétních vzdělávacích potřeb studentů na základě jejich zkušeností z pracovního prostředí zdůrazňují taktéž odborné studie z posledních let (Dvořáková, 2018; Guerrero Angulo, 2009; Pégaz-Paquet, 2016; Trofin, 2018). V příspěvku představím kontext právě probíhajícího disertačního výzkumu, jehož cílem je zmapovat náplň pracovních stáží českých stážistů ve francouzských institucích veřejné správy a identifikovat komunikační situace, do kterých se studenti během stáží dostávají a úlohy, které musí řešit. Na základě analýzy pilotních rozhovorů se studenty navazujícího francouzsko-českého magisterského programu Veřejná správa (Administration Publique) ESF MU – stážisty, které byly realizovány v prosinci 2018 bezprostředně po ukončení pracovní stáže ve francouzském městě Rennes, byly identifikovány problematické situace a okruhy. V příspěvku se zamyslím nad možnostmi zefektivnění přípravy na stáže a představím další kroky probíhajícího disertačního výzkumu.

A gamification experiment to encourage learner motivation

A gamification experiment to encourage learner motivation

Kdy: 16.15–16.35
Kde: místnost P302a

Eva Lukáčová
Ekonomicko-správní fakulta MU

Mgr. Eva Lukáčová has been teaching ESP at the Faculty of Economics of Masaryk University since 2007. She teaches B2 and C1 Business English courses and is also involved in development and implementation of assessment tools. Her particular interest lies in gamification of education.

Teaching ESP at a faculty specialized in non-language fields of study might be challenging. Language learning is sometimes perceived as secondary, which further lowers the levels of student motivation, resulting in difficulties in achieving the progress required by the faculty. Coupled with insufficient entry level of English, this often leads to unsatisfactory study success rates. To boost student motivation to work on their language outside class, and thus help them manage the relatively demanding tests, I offered the students extra exercises to practise skills in need of improvement, and, implementing gamification principles, inserted an element of entertainment by rewarding the task completion. The rewards ranged from simple point collection to using the points to advance a story in teams of four students. In the presentation, I would like to share the results of this experiment and show its impact on motivation levels and study results

Postery v průběhu dne
Asistenti ve výuce odborného jazyka

Asistenti ve výuce odborného jazyka

Kde: prostory před učebnami, 3. patro

Monika Ševečková
CJV MU

Monika Ševečková je absolventka FF UK a FF MU, absolvovala stáže ve Finsku, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Turecku, Bulharsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Odborná asistentka CJV MU. Zabývá se translatologií, lingvokulturologií, etnolingvistikou, didaktikou, otázkami kreativity a bilingvismu. Ve výuce se věnuje tématům materiální a duchovní kultury Slovanů, frazeologie a hovorového jazyka, odborné a akademické ruštiny.

Příspěvek se zaměřuje na roli asistentů (rodilých mluvčích) ve výuce odborného jazyka a klade si za cíl vysvětlit vazby mezi lektorem, asistentem a studenty. Výzkum popisuje možnosti tandemové výuky a různé faktory, které mají vliv na vyučovací styly na jedné straně a motivaci na straně druhé. Hlavním zjištěním je důležitost spolupráce s rodilými mluvčími a jejich nezaměnitelná role kvůli předávání jazykových i interkulturních znalostí.

Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb

Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb

Kde: prostory před učebnami, 3. patro

Marie Červenková, Hana Delalande
ESF a PedF MU

Ing. Mgr. Hana Delalande je vyučující odborného francouzského jazyka ve studijním programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (od roku 2012) a doktorandka programu Specializace v pedagogice – Didaktika cizího jazyka (od 2017). Téma disertační práce: Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině. Specializace v problematice interkulturní komunikační kompetence, studijní i pracovní mezinárodní mobility a používání francouzského jazyka v pracovním prostředí. Publikační činnost a mezinárodní konference v této oblasti (2017, 2018, 2019).

Mgr. Marie Červenková, Ph.D. pracuje jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje odbornou francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je problematika výuky odborného cizího jazyka v terciárním vzdělávání a didaktické a metodologické otázky s ní spojené (blended-learning, flipped class, výuka slovní zásoby, rozvoj interkulturní kompetence).

Poster se zaměřuje na analýzu potřeb studentů vysokoškolských ekonomických oborů při jejich přípravě na studijní pobyt Erasmus ve Francii. Hlavním zdrojem pro tuto analýzu byly pilotní rozhovory se studenty ESF MUNI (realizované po jejich návratu ze studijního pobytu v JS 2019) a rozhovory s francouzskými studenty Erasmus v ČR (realizované před návratem do Francie). Na základě poznatků a zkušeností studentů z pilotního šetření byly identifikovány hlavní tematické okruhy, problematické oblasti a analyzovány potřeby pro rozvoj jazykové, komunikační i interkulturní kompetence budoucích Erasmus studentů před odjezdem na stáž.

Zakončení
Zahajovací koncert Národního divadla Brno

Kdy: 18.00
Kde: piazzetta před Janáčkovým divadlem

vstup volný

Program ke stažení (PDF)

Kontaktní adresa

Oddělení CJV MU na ESF
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
cjv.konference@econ.muni.cz

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info