Plurilingvní kompetence v anglickém a jiných jazycích

  • 12. září – 12. prosince 2022
  • FF MU

Kurz je zaměřen na rozvoj plurilingvních kompetencí, zejména na schopnost komunikovat v různojazyčném, multikuturním prostředí a schopnost zprostředkovávat informace a koncepty mezi jazyky a kulturami.

Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat a vysvětlit důležité jevy a koncepty typické pro vlastní kulturu; - porozumět popisu jevů a konceptů v jiných kulturách a citlivě vnímat jejich odlišnosti; - pracovat s materiály v různých jazycích a vhodně je kombinovat; - zprostředkovat porozumění textů v jiném jazyce v jazyce anglickém; - efektivně komunikovat v multikulturním prostředí s využitím základních strategií podporujících plurilingvní komunikaci; - zapojit se do týmové práce; - prezentovat pro plurilingvní publikum nesdílející jediný komunikační jazyk.

Language: B1+ level in English + at least basic skills (or willingness to learn) in another language

Time: Monday, 10:00-11:40

Registrace v IS

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info