Rozvoj kognitivních a prezentačních dovedností v cizím jazyce

  • 3. října – 12. prosince 2022

Kurz, který je veden primárně v češtině s využitím angličtiny, si klade za cíl rozvíjet kognitivní a prezentační dovednosti účastníků a přispět tak k jejich osobnostnímu růstu. Důraz je kladen na praktická cvičení, aktivity a úkoly, které tvoří součást cizojazyčného kognitivního tréninku. Předpokládá se znalost angličtiny minimálně na úrovni A2. Znalost španělštiny na úrovni A1 je vítána (není podmínkou). Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk a dosáhli úrovně A2.

Osu kurzu tvoří přehled užitečných postupů a strategií, jakož i vhodných IT nástrojů, které výrazně přispívají k systematickému rozvoji komunikačních kompetencí, jež jsou nezbytným předpokladem pro další profesní růst. Vedle samotné vzdělávací složky (zacílené na rozvoj kognitivních a prezentačních kompetencí) je pro účastníka benefitem i celková koncepce kurzu, který lze díky skladbě a charakteru jednotlivých cvičení pojmout jako vhodnou formu aktivního přístupu k cílenému osobnostnímu rozvoji a psychohygieně.

Výuka probíhá každé pondělí od 16:00 do 17:30.

Přihlašování přes IS

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info