Týden CJV 2020

Týden CJV 2020 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU a pozvanými hosty. Vybrané prezentace a workshopy spadají do projektu MUNI 4.0, klíčové aktivity 6: Kompetence lidských zdrojů – Jazykové vzdělávání financovaného z OP VVV. Součástí Týdne CJV bude také členská schůze profesní organizace učitelů cizích jazyků na vysokých školách CASAJC, ktará sdružuje v současné době kolem 30 jazykových center v České republice.

Kontaktní osoba

Barbora Novotná, barbora.novotna@cjv.muni.cz

Registrovat se můžete zde.

Rámcový program

Zobrazit rámcový program

Podrobný program

Pondělí 20. ledna 2019
The Implications of CEFR 2018 for English teaching at B2/B2+ level

Workshop The Implications of CEFR 2018 for English teaching at B2/B2+ level

Kdy: 9.45–10.30

Anjuli Pandavar

The CEFR language proficiency descriptors offer an extremely helpful guide to teaching, provided its intentions are understood. Generally, towards the more elementary end of the proficiency levels (A1, A2), there is little risk of misunderstanding, with few implications for teaching and assessment of learning. At the more advanced end, C1, C2, though, there can be much misunderstanding. Since most teaching takes place towards the basic end of these levels, the challenges of teaching at the more advanced end are seldom encountered and are less widely known. However, it is arguable that the most difficult level to teach consistently with the CEFR descriptors is B2/B2+, where the methods of teaching at the A end of CEFR butt up against the methods of teaching at the C end. At B2/B2+ level, the descriptors begin to assume some of the attributes of C1 while retaining some of B1, but teaching methods seldom adapt to this change-over. Instead, B2/B2+ teaching can sometimes simply be no more than a tougher B1, thus inappropriately extending the teaching methods appropriate to the more elementary end of language proficiency into levels where different teaching methods are required if the CEFR descriptors are to remain the guidelines. This workshop explores the ambiguities and challenges of B2/B2+ and their implications for teaching English, especially in higher education.

Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv

Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv

Kdy: 9.45–10.30

Silvie Bilková

Orientovat se v současném ekonomickém dění by mělo být součástí profilu studenta ekonomické fakulty. Jak „být v obraze“ a umět to vyjádřit anglicky je cílem aktivity Business news, během níž studenti prezentují krátké zprávy. V rámci workshopu budou představeny různé způsoby prezentace zpráv a aktivit s nimi spojených. Důraz je kladen na to, aby byl aktivní jak prezentující, tak posluchači.

Orientation in current business events should be part of the profile of students of the Faculty of Economics. “To be in the picture” and be able to express it in English is the goal of the Business News activity, during which students present short news. Various ways of presenting news and activities related to them will be presented.

Zavedenie nového predmetu CLIL a jeho overenie v pregradualnej priprave buducich učiteĺov prirodovednych predmetov

Zavedenie nového predmetu CLIL a jeho overenie v pregradualnej priprave buducich učiteĺov prirodovednych predmetov

Kdy: 11.00–12.30

Barbara Kordíková

Cielom je informovat o obsahu noveho dvojsemestralneho predmetu CLIL pre študentov učiteĺstva na PriFUK s prikladmi aplikovaných aktivit a spatnou vazbou od študentov po absolvovani zimneho semestra CLIL 1.

Portfolio Assessment: Practical Approach

Portfolio Assessment: Practical Approach

Kdy: 11.00–12.30

Abigail Mokra, Radim Herout, Katka Sedláčková, Monika Ševečková, Petra Trávníková

Po několika letech aplikace portfoliového hodnocení bychom v tomto workshopu rádi sdíleli naše zkušenosti, a to ve výuce čtyř jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny). Podíváme se na naše sylaby i menší aktivity a cvičení, kterou jsou součástí tohoto typu hodnocení, a nenecháme si pro sebe ani to, co si o něm myslí naši studenti ve svých zpětných vazbách.

After several years of using portfolio assessment as the only method of assessment, teachers of four languages (English, German, French and Russian) would like to share how they practically apply portfolio in their classes. They will offer a look at their syllabi as well as minor activities and exercises and show what students have to say about it in their feedback questionnaires.

Interaktivné metody ve výučbe (nielen) prírodovedných oborov v němčině

Interaktivné metody ve výučbe (nielen) prírodovedných oborov v němčině

Kdy: 13.30–15.00

Karin Rózsová Wolfová

Cielom je efektivné využitie interaktivných metód vo vyučovacom procese v německom jazyku v prírodovedných a iných oboroch.

Alternatives to Examinations: Portfolio assessment and continuous assessment

Alternatives to Examinations: Portfolio assessment and continuous assessment

Kdy: 13.30–14.45

Anjuli Pandavar

The merits and demerits of examinations, portfolio assessments and continuous assessments – Lessons from Arts, Science and Informatics with Bachelors, Masters and Doctoral students.

V a V prezentace

V a V prezentace

Kdy: 15.15–16.30

Prezentace zahájených Ph.D. projektů Martiny Šindelářové Skupeňové a Daniely Veškrnové + diskuse a běžná VaV agenda.

Presentations of starting Ph.D. projects by Martina Šindelářová Skupeňová a Daniela Veškrnová + discussion + current research agenda.

Kulturní program: Opera

Opera Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas
Francis Poulenc, Bohuslav Martinů

Kdy: 19:00-20:55
Kde: Janáčkovo divadlo

DERNIÉRA

Úterý 21. ledna 2019
Přísloví ve slovní zásobě studentů jazykových kurzů CJV

Přísloví ve slovní zásobě studentů jazykových kurzů CJV

Kdy: 9.00–10.30

Monika Ševečková, Petra Chládková, Veronika Camacho, Petra Sojková, Daniela Veškrnová, Marie Červenková, Ladislav Václavík

Jste experti na přísloví v ruštině, španělštině, francouzštině nebo němčině? Nebo byste se naopak rádi dozvěděli některá nová? Přijďte si s námi osvěžit svoje jazykové znalosti nebo získat některé nové, rozhýbat se a případně si i zasoutěžit! Workshop nabídne tipy na využití přísloví ve výuce LSP a LAP.

Are you an expert at sayings in Russian, Spanish, French or German? Would you like to learn some new? Come and brush upon your language knowledge, get some exercise and take part in a competition! The workshop offers some tips on how to use sayings in LSP and LAP classes.

The MU Writing Lab: What is it, and what is it good for?

The MU Writing Lab: What is it, and what is it good for?

Kdy: 9.00–10.30

Abigail Mokra and Joe Lennon

In the past year we have been working toward establishing a Writing Lab at MU. The majority of US and UK universities have a Writing Center, but we don’t yet have an equivalent service at Masaryk - and we really need it! We will briefly share some of the theory and practice behind the Writing Lab, and then show you a model Writing Lab consultation. We'll discuss some of the questions and issues that come up when writing pedagogy is focused on developing the writer rather than just the text.

(IMPORTANT NOTE: Please bring to the seminar a very short (say, one paragraph) sample of writing, either printed out, or easily readable on a tablet or laptop. Your sample writing can be in English or Czech. It will be more interesting and useful if it’s written by YOU, and if it’s something you’re currently writing/revising – but if you don’t have something like that at the moment, it’s okay to bring a sample written by someone else.)

POSTER café

POSTER café

Kdy: 10.30–11.30

A semi-formal opportunity to talk over posters prepared by those who attended conferences or took part in ERASMUS + mobilities.

Popovídejme si s kolegy o účastech na konferencích a cestách v rámci programu ERASMUS +

ERASMUS mobilities - presentations

ERASMUS mobilities - presentations

Kdy: 11.30–12.30

Blanka Pojslová

Lancaster Univesity, UK

Martina Šindelářová Skupeňová

Ho Chi Minh University of Technology

Belinda Allan

Tampere University of Applied Sciences, TAMK, Finland

Anjuli Pandavar

Hebrew University of Jerusalem

ERASMUS - mobilities and project opportunities

ERASMUS - mobilities and project opportunities

Kdy: 13.30–14.30

Hana Kuzdasová

Chcete zjistit, jak se učí v Evropě a sdílet své zkušenosti se zahraničními partnery? Chcete navázat nová přátelství a profesní spolupráci v zahraničí? Pokud ano, přijd´te na workshop Erasmus + Mobility and Project Opportunities, kde se dozvíte, jaké máte možnosti zahraničních mobilit a seznámíte se s typy zahraničních projektů, zejména se Strategickým partnerstvím Erasmus+.

Would you like to to find out how your collegues teach in Europe and share your experience with foreign partners? Do you want to establish new friendship and professional cooperation abroad? If so, come to the Erasmus + Mobility and Project Opportunities workshop, where you will learn about the possibilities of international mobility and types of international projects, especially the Erasmus + Strategic Partnership.

Nightmares from FI

Nightmares from FI

Kdy: 13.30–14.30

Eva Rudolfová, Marcela Sekanina Vavřinová, Lucie Procházková, Antonín Zita

This workshop is taking up where it ended last year. Then, we talked about a new concept being introduced in the English classes at FI and we boasted about the work of our students. This time, albeit our students still do come up with excellent peer educative activities, we are going to focus on a different perspective. The perspective of what does not quite work, what we try to fight against, what we try to prevent and what prevents us from sleeping at night. Join us if you also suffer from sleepless nights.

Tento workshop navazuje na podobný, který proběhl minulý rok. Tehdy jsme mluvili o zavedení nového konceptu ve výuce angličtiny na FI a chlubili se pracemi studentů. Letos se na stejný koncept podíváme z opačné strany na to, co nám nefunguje, s čím bojujeme, čemu se snažíme předejít a z čeho v noci nespíme. Pokud v noci také nemůžete spát, přidejte se k nám.

Poznejte náš podpůrný tým na K2/Meet our support team at K2

Poznejte náš podpůrný tým na K2 / Meet our support team at K2

Kdy: 14.45–15.45

Hana Kuzdasová

Chcete se pobavit a získat víno MUNI či jinou pěknou cenu? Ano, i to je v rámci týdne CJV možné. Musíte ale prokázat, že dobře znáte tým svých kolegů, kolegyň a externistů na K2. A také se o nich můžete ledacos zajímavého dozvědět.

Meet our support team at K2 Do you want to have fun and get MUNI wine or another price? Yes, that is also possible within the CJV week. But you have to prove that you know the team of your colleagues and external staff at K2 well. And you can also learn some interesting facts about them

Středa 22. ledna 2019
Blended learning, portfolio assessed, distance course for masters students

Blended learning, portfolio assessed, distance course for masters students

Kdy: 9.00–10.30

Belinda Allan, Chris Williams

English for Social Education II for masters students by distance with four classroom sessions ran very successfully this semester using a semester-long case study with mostly portfolio assessment. What will be presented is the overall review of the entire semester including rubrics, student and teacher reflection, course evaluation and the running of a portfolio defence.

Kurz Angličtina pro sociální pedagogy II pro studenty v magisterském kombinovaném studiu letos úspěšně proběhl za použití metody jedné případové studie rozpracované v rámci čtyřech sezeních a využití převážně portfoliového hodnocení. Workshop nabídne přehled celého semestru včetně rubrik, reflexe studentů a učitelů, hodnocení kurzu a průběhu obhajoby portfolia.

Od pana Prokopa k videokonferenční výuce

Od pana Prokopa k videokonferenční výuce

Kdy: 9.00–10.30

Martina Šindelářová Skupeňová

Workshop nabídne možnost znovu si prožít vývoj jazykové výuky od 90. let do současnosti. Na základě aktivit založených na různých učebních materiálech a přístupech budou účastníci společně reflektovat své zkušenosti, sdílet své oblíbené postupy a nalézat inspiraci pro další učení.

Put yourself into our law students' shoes

Put yourself into our law students' shoes

Kdy: 11.00–12.00

Law Faculty Team

All languages are welcome! The more languages the better 😊 Let’s make the session plurilingual...

Put yourself into our law students' shoes

In this interactive workshop, we would like to share a few popular activities designed by us for students of Legal English, German, French and Spanish. Our ideas are easily adaptable for other professional contexts.  By experiencing them from the position of a student (in a language you may or may not be an expert in) you will gain a better insight into and understanding of how they work. 

Staňte se na chvíli studentem práv

V tomto interaktivním semináři zažijete několik úspěšných aktivit, které jsme vytvořili pro studenty angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny na PrF. Naše nápady lze snadno upravit pro jiné kontexty. Tím, že je zažijete v pozici studenta (a to v jazyce, který učíte či neučíte :-)), získáte daleko lepší vhled do toho, jak fungují.  

Versetzen Sie sich in die Rolle eines Jurastudierenden
 
In diesem interaktiven Workshop möchten wir Ihnen einige beliebte Aktivitäten vorstellen,
die wir an der Juristischen Fakultät für die Studierenden der englischen, deutschen,
französischen und spanischen Sprache erstellt haben. Unsere Ideen lassen sich problemlos
auch auf andere berufliche Kontexte übertragen. Sie  erhalten einen besseren Einblick,
wie diese Aktivitäten funktionieren (und zwar in der Sprache, in welcher Sie den/keinen
Unterricht erteilen), indem Sie in die Rolle eines Studierenden schlüpfen.

Mettez-vous dans la peau d'un étudiant en droit

Grâce à ce séminaire interactif, vous aurez la possibilité d’essayer des activités que nous avons développées pour les étudiants inscrits aux cours d'anglais, d’allemand, de français et d’espagnol pour les juristes à la Faculté de droit. Nos idées peuvent être facilement adaptées et utilisées dans d’autres contextes. En essayant ces activités comme si vous étiez un étudiant (et dans une langue que vous enseignez ou pas), vous comprendrez mieux comment elles fonctionnent.

Conviértase por un momento en un estudiante de derecho

En este seminario interactivo experimentará algunas actividades exitosas que hemos creado para los estudiantes de varios idiomas (inglés, alemán, francés, español) en la Facultad de Derecho. Nuestras actividades presentadas se pueden adaptar fácilmente también para otros contextos. Al vivirlas desde la perspectiva estudiantil (cualquiera sea el idioma que enseñe) obtendrá una mejor visión de su funcionamiento real. 

Merging Language Teaching and Professional Environment - sharing session

Merging Language Teaching and Professional Environment - sharing session

Kdy: 11.00–12.00

Eva Trumpešová-Rudolfová

This sharing session would like to put together people who are either already linking, or are interested in linking, two very different worlds, the world of the language classroom and the big world out there. The aim is to learn from one another and to make our teaching more authentic and relevant to the students.

Toto sdílení by rádo vytvořilo prostor těm, kteří buď již propojují, nebo by chtěli propojovat, dva zcela odlišné světy. Svět jazykové třídy a svět tam venku - svět firem a byznysu. Cílem je výuka relevantnější pro studenty, a tedy autentičtější a zajímavější.

Setkání administrativy 2 / Administration meeting 2

Setkání administrativy 2 / Administration meeting 2

Kdy: 11.00–12.00

V a V Tržnice/Research Hub

V a V Tržnice

Kdy: 13.30–15.00

Sdílecí akce k akčnímu výzkumu na CJV MU - 10 kolegů bude neformálním způsobem sdílet podklady a výstupy svých akčních (a jiných) výzkumů.

Sharing session of action research conducted at CJV - 10 researchers will share materials and outcomes of their action/teacher/classroom research in an informal setting.

administrativa

administrativa

Kdy: 13.30–14.30

How to liven up your lessons and keep their content up to date

How to liven up your lessons and keep their content up to date

Kdy: 13.30–14.30

Eva Punčochářová and Jiřina Hrbáčková

If you feel your textbook or materials are outdated and your students stare in disbelief at the problems of the past, why not come and see if and how the content of your lessons can be brought up to date in an engaging way.

Pokud máte pocit, že vaše učebnice nebo materiály jsou zastaralé a vaši studenti nevěřícně zírají na problémy minulosti, zkuste přijít a zjistit, zda a jak můžete zapracovat do svých hodin aktuální dění a problémy.

ASOLE + SIGY

ASOLE + SIGY

Kdy: 15:00–16:00

Your time and space to meet and discuss issues of interest.

Prostor a čas pro setkání zájmových skupinek.

Bruslení u Jošta + hospoda / Ice-skating + pub

Bruslení u Jošta + hospoda / Ice-skating + pub

Kdy: 17.00

Čtvrtek 23. ledna 2019
Feedback as Teaching and Learning Tool

Feedback as Teaching and Learning Tool

Kdy: 9.30–11.00

Anjuli Pandavar

Feedback tends to be given as a piecemeal response to a contained set of observations. Feedback can, however, be more deliberately harnessed for teaching and learning purposes, especially when coupled with reflection. It can be so designed that the student becomes increasingly autonomous. In this workshop we will deal with several practical examples.

People - Why Do They Matter

People - Why Do They Matter

Kdy: 10.00–11.30

David Moore

David Moore IBM Service Assurance Team Program & Tribe Leader; ISM Chapter Leader Europe David has been working in IBM Brno top management for many years and is an experienced leader as well as a speaker on the topic of people management.

Why are people important

The value of listening

Seeing your employee's as customers

Why time for employees is important

What do you get back

Motivation - it's not one glove fits all

Schůze CASAJC

Schůze CASAJC

Kdy: 11.30–13.00

Different perspectives on language teaching through blended learning

Different perspectives on language teaching through blended learning

Kdy: 14.15–15.15

Belinda Allan, Chris Williams, Anjuli Pandavar

Blended learning has become a very flexible approach for: having your course available 24/7; the ability to record your students' participation inside and outside of class; having your students' work traceable, easily graded and automatically included in your gradebook; learning analytics, and much more. We will hear from three teachers about four different courses using a blended-learning approach across different teaching methods and styles.

How to build a persuasive speech

How to build a persuasive speech

Kdy: 14.15–15.15

Dita Trčková

Would you or your students like to become eloquent rhetoricians? Let us get inspired by proficient orators from the past to become aware of key rhetorical devices which enhance persuasiveness and memorability of a speech. The workshop aims to help participants uncover persuasive means in convincing speeches and construct their own rhetorically persuasive speech, regardless the argumentative content.

Chtěli byste se vy nebo vaši studenti stát schopnými rétoriky? Nechme se inspirovat zdatnými řečníky z minulosti, na jejichž projevech si ilustrujeme klíčové rétorické prostředky, které zvyšují přesvědčivost a zapamatovatelnost. Cílem workshopu je pomoci účastníkům odhalit přesvědčivé prostředky v mluvených projevech a vytvořit vlastní rétoricky přesvědčivou řeč bez ohledu na její argumentační obsah.

Thoughts on Managing People

Thoughts on Managing People

14.15-15.15

David Hanley

David Hanley has 11 years long experience in management. He joint IBM 4 years ago, currently, he is 1st line manager of SAP ERP France. He also cooperates with CJV unit of FI MU as an avid evaluator of student presentations.

Workshop content:

- Managing Key Moments

- Leadership Vacuum (when is it good to do nothing and when inaction is bad)

- Stretch for improved performance

- When is it time to give up?

- Individuals Vs Team

Pátek 24. ledna 2019
Závěr / Closing session

Závěr / Closing session

Kdy: 9.00–10.00

Autonomous learning in the Sciences: research update

Autonomous learning in the Sciences: research update

Kdy: 10.30–11.30

Anjuli Pandavar

Ongoing research into autonomous learning in the sciences, based on teaching ESP by project-based experiential learning to various science specialisms at Bachelors and Masters levels for L2 speakers - Interim findings.

LF materials

LF materials

Kdy: 10.30–11.30

Autorky obeznámí publikum s praktickými zkušenostmi získanými v rámci tvorby standardizovaných výukových materiálů. Příspěvek se zaměřuje na vybrané aspekty následujících oblastí: i) stanovení cílů předmětu, ii) tvorba sylabu, iii) výběr zdrojového materiálu, iv) metodologie výuky a typologie konkrétních úloh. Prezentace bude doprovázena praktickými ukázkami z výukových materiálů.

The authors will acquaint the audience with practical experience gained in the creation of standardized teaching materials. The contribution will focus on selected aspects of the following areas: i) course goals, ii) sylabus design, iii) source material, iv) teaching methodology and task typology. The presentation will be accompanied by practical demonstrations of teaching materials.

Schůze vedoucích / Unit heads meeting

Schůze vedoucích / Unit heads meeting

Kdy: 10.30–13.00

Koncert Filharmonie/ Concert at the Brno Filharmony

Koncert Filharmonie/ Concert at the Brno Filharmony - 19:30

Johann Sebastian Bach Kantáta č. 32 „Liebster Jesu, mein Verlangen“

Kantáta č. 68 „Also hat Gott die Welt geliebt“

Tigran Mansurian Requiem, česká premiéra

Besední dům, Komenského náměstí 534

Sdílení události