Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět 5th Scientific Student Conference

16.12.2016

Již pátým rokem mají studenti Masarykovy univerzity možnost absolvovat předmět Výběrová angličtina pro přírodovědce, v jehož průběhu si vyzkoušejí mezioborovou spolupráci a komunikaci v angličtině a připraví studentskou konferenci. Ta letošní se koná 16. prosince dopoledne v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2.

Zváni jsou všichni zájemci z řad učitelů a studentů.

Plakát

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net